Ordførerne på Haugalandet er bekymret for manglende analysekapasitet i regionen. Det tar for lang tid mellom testing og analysesvar. I fellesskap krever de nå at Helse Vest prioriterer levering av analysemaskin til Haugesund Sykehus i forbindelse med korona-prøver.

Behov for økt analysekapasitet

Tidligere i sommer etterlyste ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund analysekapasitet på sykehuset i Haugesund. Helse Vest svarte at det ikke var økonomisk forsvarlig. Etter at staten har brukt flere hundre milliarder for å kompensere for konsekvensene av koronaepidemien, virker det argumentet vel hult.

– Den siste oppblomstringen av smitte i vår region, forsterker behovet for økt analysekapasitet lokalt, sier ordfører i Tysvær, Sigmund Lier.

Uakseptabelt med så lang ventetid 

300 personer har disse dagene blitt testet, og med svar på prøvene fra 2-5 dager, blir smittesporingen svært krevende. Det dukker opp enkelte svar som er positive, der en igjen må starte sporing rundt disses omgangskrets. Dagene går og kontrollen med smitten kan glippe. Dette til tross for en meget god håndtering av koronaepidemien i regionen. Når Helse Vest kun mener at Stavanger og Bergen skal teste, blir naturlig deres egne prøver tatt først og de som sendes må vente.

–  I den første fasen kunne det gå opp mot 8 døgn fra henvendelsen til smittetelefonen fra helsearbeider til prøve var tatt og svar forelå. Det er ikke akseptabelt, sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen.

Ved å oppgradere sykehus i hele landet med PCR-analysemaskin, investerer en også i framtiden, da behovet for disse maskinen er tilstede for mange forskjellige sykdommer.

– Vårt krav om flere maskiner gjelder ikke bare lokalt – det gjelder hele landet, sier Lier. 

Får støtte fra næringslivet 

Ordførerne har god dialog med næringslivet og får støtte av både Næringsforeningen og industrien på Haugalandet med Kårstø, Hydro og Aibel i spissen.

– Vi har full støtte fra industrien i regionen. For dem kan det få store konsekvenser hvis de må stenge ned i mange dager kun for å vente på en avklaring, avslutter Lier.

Det er et samlet ordførerlag på Haugalandet som står bak kravet om analysemaskin. På bilde: Sigmund Lier (Tysvær), Jarle Nilsen (Karmøy), Arne Christian Mohn (Haugesund), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Etne), Marte Eide Klovning (Utsira), Linn Therese Erve (Sveio), Tove Elise Frøland (Vindafjord), Osmund Våga (Bokn). Gerd Helen Bø (Suldal) og Asbjørn Birkeland (Sauda) var ikke tilstede da bildet ble tatt.  

Les også: Andige på testmaskin til Haugesund Sjukehus 

Les også: Krever testmaskin nå!