Overtar flyplassdriften

Natt til 12. mai overtar det regionalt eide selskapet Lufthavndrift AS driften av Haugesund lufthavn, Karmøy.

Høsten 2017 besluttet Samferdselsdepartementet å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjon. Skjebnen til flyplassen var lenge uviss da en overgangsordning for den såkalte LUB-avtalen med Avinor gikk ut i fjor vår.

– Et av Haugaland Veksts viktigste mandater er utvikling av gode samferdselsløsninger for regionen vår. Flyplassen vår har en enorm betydning for hele regionen, både for næringslivet og turismen, og det var derfor en stor arbeidsseier da vi var med å sikre videre drift av Haugesund Lufthavn Karmøy i fjor, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Haugaland Vekst var aktivt med i arbeidet for å få til en forutsigbar driftsmodell i bunn, samt et videre godt samarbeid med Staten som infrastruktureier.

– Flyplass-saken var tung og krevende, men sammen med Widerøe Ground Handling klarte Lufthavndrift AS å sikre videre drift av den viktige flyplassen vår. Lokale investorer og lokal patriotisk kapital bidro til å få finansieringen på plass, ved at også Hatteland og eierkommunene bak Karmsund havn gikk inn på eiersiden i Lufthavndrift AS etter at Widerøe ønsket å redusere sitt engasjement, sier Karlsen.

Og denne helgen, natt til søndag 12. mai, starter overtakelsesprosessen. I utgangspunktet blir det meste som før for de reisende, men fokus vil selvsagt rettes mot kostnadseffektiv drift og nye inntektsmuligheter. Med flyplassdriften på lokale hender er håpet at det vil kunne gi muligheter til å satse på ruter som kan passe regionen vår enda bedre.

Lufthavnsjef Tore Lillenes er klar til å videreutvikle flyplassen.

– Det har vært mye forberedelser og nå gleder vi oss til å komme i gang og ta fatt på det spennende arbeidet med å drive og videreutvikle Haugesund Lufthavn Karmøy til det beste for regionen vår. Arbeidet med ruteutvikling er allerede i gang, og den første tiden skal vi også se nærmere på tilbudet for Taxfree og parkering på flyplassen, sier Lillenes i en pressemelding.