Flere viktige saker for vår region ble diskutert med viktige nasjonale politikere i løpet av uken som gikk da to nasjonalpolitiske fraksjoner besøkte Haugaland Vekst.

Transportpolitikk

De transportpolitiske prestisjesakene som omhandler flyplassen og E134, var i ilden mandag 18. april. Det var Fremskrittspartiets transportfraksjon som besøkte Haugalandet, og seniorrådgiver i Haugaland Vekst, Caroline Stensland, betegner møtet som «meget godt».

– Vi føler politikerne var lydhøre overfor våre argumenter i begge sakene, at de forsto hva som står på spill for regionen og tok tidsaspektet innover seg. Det er gledelig, sier Stensland.

Flere var skuffet over E134-satsingen i forslaget til ny nasjonal transportplan (NTP) som ble lagt fram i vår, men politikerne gjorde det klart at siste ord ikke var sagt i den saken og at NTP’en kommer til å bli justert før den spikres. Haugesundregion Næringsforening deltok også på møte og presenterte spesielt utfordringene med armen til Bergen for E134.

– Vi jobber for gode løsninger i begge sakene, både E134 og flyplassaken, og vi føler mandagens møte var et steg i riktig retning, sier Stensland.

Velferdsteknologi

Det interkommunale prosjektet om innføring av velferdsteknologi fikk også storfint besøk da Høyres fraksjon i helse- og sosialkomitéen besøkte Haugesund for å snakke om hvilke muligheter og utfordringer som finnes lokalt, og hvordan staten kan bistå kommunene i arbeidet.

Til stede var blant andre stortingsrepresentant Sveinung Stensland, helsepolitisk talskvinne Tone Trøen og rådgiver Maria Bjerke, i tillegg til de lokale Høyre-politikerne Jarle Utne Reitan og Rita Leinan.

Prosjektleder Sturle J. Monstad ledet møtet på vegne av prosjektgruppen, og flere representanter fra de lokale kommunene var også på plass.

Blant sakene som ble diskutert var hvilken grad av samarbeid mellom de ulike aktørene som vil fungere best, ettersom det finnes lokale variasjoner både når det gjelder behov og muligheter. Også statens rolle i utviklingen og innføringen av velferdsteknologi, både som økonomisk støttespiller og beslutningstaker, ble diskutert, sammen med viktigheten av å bygge opp lokal kompetanse innen fagfeltet.