Regional reiselivstrategi for Haugalandet

Haugesund Vekst IKS ved regionrådet vedtok i sitt møte 27.10.17 å iverksette arbeidet med å utarbeide en «Regional reiselivsstrategi».

Regional reiselivsstrategi ble ferdigstilt i 2019 og er kommunenes strategidokument. Strategien fokuserer på kommunenes roller og ansvar, og hvilke grep som kan og må iverksettes for få en markant økning i reiselivstrafikk og verdiskapning i regionen.

 

Regional reiselivsplan Haugalandet