Regionalt fokus fra nye lokaler

Haugaland Vekst har nå flyttet inn i nye lokaler i det gamle Telenor-bygget i Øvregaten i Haugesund sentrum. Herfra har de god utsikt over regionen.

Etter mange år med tilholdssted i det gamle meieribygget i Karmsundsgaten har de sju ansatte i Haugaland Vekst nå flyttet inn i nyoppussede og moderne lokaler midt i Haugesund.

Haugaland Vekst har flyttet inn i Øvregata 126, den høyre delen av det gamle Telenor-bygget i Haugesund sentrum

– Vi har gledet oss veldig til å komme på plass, de gamle lokalene fungerte ikke like godt for oss lenger, og det å kunne ligge mer sentralt i mer moderne lokaler skal bli godt. Vi arbeider med så mange forskjellige prosjekter, og har kjent behov for mer samlende lokaler og bedre møtemuligheter. Det har vi nå fått, og vi gleder oss til å ta imot gjester og gode samarbeidspartnere her, sier administrerende direktør K. Tormod Karlsen.

Utsikten fra femte etasje i det gamle Telenor-bygget er det heller ikke noe å si på.

– Om vi ikke akkurat kan se alle våre ti eierkommuner herfra, så ser vi i alle fall flere enn noen gang, smiler Karlsen.

Regionalt fokus

Haugaland Vekst har fra nyttår flyttet fokus fra å arbeide hovedsakelig lokalt og noe regionalt til utelukkende å ha regionalt fokus. En lang og god prosess sammen med de ti eierkommunene og Rogaland Fylkeskommune ga et solid fundament for det videre arbeidet, og førte også til en konkret handlingsplan.

– Vi er veldig glade for at vi nå får et enda tydeligere fokus. Vår oppgave blir nå å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering.

Haugaland Vekst fungerer i mange sammenhenger som et bindeledd mellom næringslivsaktører og det offentlige, og kan bidra til at ulike aktører kan finne synergier i hverandre og vokse gjennom å dra i samme retning.

Synliggjøre regionen og samhandle regionalt

Haugaland Vekst arbeider blant annet aktivt med å styrke attraksjonskraften til hele regionen, blant annet gjennom utviklingen av en regional investeringsstrategi mot utvalgte næringer og investeringsområder, arbeid med å få flere offentlige midler til regionale prioriterte utviklingsprosjekter, og en strategi for å tiltrekke regionen flere statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

PÅ TAKTERRASSEN: Ronny Sætre, Inger Kallevik Håvik, K. Tormod Karlsen, Rita Leinan, Vidar Vorraa, Jannicke Kvarven og Sturle J. Monstad arbeider med regional utvikling i Haugaland Vekst IKS.

– Å bidra til å gjøre regionen enda mer attraktiv betyr mye på en rekke områder. Vi må tilrettelegge for at flere ønsker og satse og investere på Haugalandet, og sørge for at vi har den rette kompetansen i regionen som muliggjør utvikling. Vi må ha et handels, service- og tjenestetilbud som gjør at det er attraktivt å bo her, og bidra til å legge tilrette for at turister har lyst til å besøke oss. Det er ingen som alene kan sørge for disse tingene, så en av våre viktigste oppgaver er å bevisstgjøre, tilrettelegge, og få offentlige og private aktører til å samhandle og arbeide for et felles beste, sier Karlsen.

Haugaland Vekst skal etablere faste møteplasser, være tilstede på viktige arenaer, sørge for at relevante aktører har oppdatert informasjon og at de som kan ha nytte av det, finner hverandre.

– Vi skal være proaktive og tilstede der beslutninger for regionen tas, og vi skal bruke ressurser til påvirkning av regionale satsingsområder i forkant av beslutninger. Vi skal tilrettelegge for å tiltrekke oss større nasjonale og internasjonale etableringer, og stimulere til mer klyngesamarbeid. Det blir også viktig med god og riktig kommunikasjon i arbeidet med synliggjøring av regionen både nasjonalt og internasjonalt, og også styrke samarbeidet med naboregionene, sier Karlsen.

Sikre god infrastruktur

Infrastruktur er avgjørende for regionen, og Haugaland Vekst skal bidra aktivt i arbeidet med å sikre gode prosesser inn mot Norsk Transportplan i samarbeid med aktuelle parter. Det er avgjørende for regionen vår å få en så sentral posisjon som mulig. Infrastruktur har alltid vært viktig for Haugaland Vekst, blant annet gjennom arbeidet for å sikre videre flyplassdrift. E134 og E39 gjør utvilsomt Haugalandet til et logistikkmessig knutepunkt, og

– RogFast og HordFast vil bidra ytterligere til å posisjonere regionen vår i hjertet av Vestlandet. Et viktig og prioritert satsingsområde for oss fremover vil være å sørge for at også avstanden til Østlandet minskes betraktelig med en ny, tryggere, mer stabil og miljøvennlig E134. Haugaland Vekst bidrar også til å sikre gode rammebetingelser og et hensiktsmessig rutetilbud på flyplassen, forklarer Karlsen.

Teknologi, energi og bærekraft

Haugaland Vekst skal også videreføre velferdsteknologiprosjektet, som blant annet har sikret en bedre hverdag for mange hjemmeboende pasienter. Alle de ti eierkommunene har nå gode muligheter for å ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte. Det arbeides også med en større anskaffelse av trygghets og mestringsteknologi for kommunene.  I tillegg skal Haugaland Vekst fasilitere arbeidet med en regional havromsstrategi i samarbeid med relevante aktører, aktivt støtte opp rundt Arenaprosjektet Norwegian Offshore Wind Cluster, og posisjonere regionen som den ledende på havvind. Gjennom RENergi-programmet (tidligere Norwegian Clean Energy Cluster) bidrar Haugaland Vekst også til å etablere grønn industri og nye arbeidsplasser i regionen, og gjøre Haugalandet til en ledende energiregion.

Alt dette nå fra nye lokaler!