Regionen under lupen på Agendakonferansen

Totalt finnes mer enn 1000 kommuner i Norden som alle konkurrerer om investeringer, mennesker og turister. Kommunemarkedet er det hardeste konkurransemarked i verden, mener seniorkonsulent Christer Asplund. Torsdag står han på scenen under årets Agendakonferanse, og med seg har han en analyse av Haugesundregionen.

 Torsdag 26. november blåser Haugaland Vekst av arrangementet Agendakonferansen. Agendakonferansen er en årlig møteplass og strategisk workshop for ledere fra næringsliv og offentlige virksomheter i hele regionen.

Målet med konferansen er å skape en arena hvor hele regionen er utgangspunkt for utviklingsdiskusjon, ikke bare hver enkelt kommune for seg. Over tid er målet å styrke tillitt, kunnskap og strategisk samhandling på tvers av kommunegrensene. Og nettopp det skal Christer Asplund bidra til.

– For å tiltrekke seg investeringer, mennesker og turister, vil man som region måtte gjøre seg synlig for de riktige tingene, og man må evne å differensiere verdien av sine attraksjonsfaktorer, sier Asplund.

Asplund er seniorkonsulent og partner hos Place Consulting, og har i mer enn 40 år arbeidet internasjonalt med regionale og lokale utviklingsutfordringer. På referanselisten står blant andre Barcelona og Shanghai.

Christer Asplund

Christer Asplund har lagt Haugesundregionen under lupen.

Hva er Haugesundregionens ”smarte spesialisering?”
Under Agendakonferansen vil Asplund evaluere hvor vår region står i dag, hva vi kan og bør lære fra andre regioner, samt gi oss noen tanker om hvordan vi skal komme dit. Vi må finne vår ”smarte spesialisering”.

– Synlighet må bygges rundt den kulturelle arven som allerede finnes. Hvilke forlengede forretningsmuligheter ligger for eksempel i ”Homeland of the Viking Kings?” Temaet er både forlokkende og interessant. Dette er noe av det vi skal arbeide videre med under Agendakonferansen, forteller Asplund.

Agendakonferansen arrangeres for 2. året på rad av Haugaland Vekst.  På deltakerlisten står et bredt utvalg av regionens politikere og beslutningstakere, og målet er god representasjon fra ulike og toneangivende institusjoner i regionen vår.

Foto fra workshop under fjorårets Agendakonferanse.