Regionrådet ber myndighetene om viktige tiltak

 

Denne uken sendte regionrådsleder, Arne-Christian Mohn, på vegne av de ti kommunene i regionrådet på Haugalandet et brev til sentrale myndigheter med innspill til økonomiske tiltak mot korona og oljeprisfall som er svært viktig for vår region.  I brevet vektlegges regionale tiltak som er viktig for hele Haugalandet, samt tiltak som er spesielt rettet mot situasjonen i den maritime næringen.

 

Maritime tiltak

Haugalandet og Sunnhordland har en stor del av næringen knyttet til det maritime. Haugesund nevnes ofte som den maritime hovedstad av samme grunn. Norge er verdens 5. største skipsfartsnasjon og i tillegg er olje/gass-eksporten betydelig. I utarbeidelsen av brevet har det vært naturlig å ta utgangspunkt i tiltak som er spilt inn fra Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland. Tiltakene gjelder i stor grad større bedrifter som til nå har klart å holde arbeidet flytende, men som har behov for investeringer som gir arbeid om to år og videre fremover.

 

Det største enkelttiltaket er å tilrettelegge for at investeringer opprettholdes. Det kan gjøres ved:

 • Skatteutsettelse: direkte utgiftsføring av investeringskostnader på sokkelen
 • Toppfinansieringsordning fra Innovasjon Norge rettet mot grønn teknologi
 • Regjeringen må sikre grunnleggende rammebetingelser for flytende havvind
 • Regjeringen må utvide rammen for havneutvikling og farledsutbedring
 • Enovas støtteordning for landstrøm må utvides

Motkonjunkturtiltak:

 • Øke permitteringsordningen til 52 uker
 • Støtte til kompetanseheving i bedrifter
 • Midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen
 • Sikre praksistid for lærlinger og kadetter
 • Midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgift

 

Viktige regionale tiltak

I samme brev er det listet opp regionale tiltak som er viktige for hele Haugalandet for å opprettholde arbeidsplasser og hindre oppsigelser. Her vektlegges både strakstiltak og motkonjunkturtiltak spesielt rettet mot samfunnskritisk infrastruktur:

 • Sikre at Rogfast-utbyggingen ikke forsinkes. Heller forseres.
 • Prioritering av E 134 med vintersikker vei over Haukeli med nye tunnelser mellom Sejestad og Vågslid.
 • Husøyvegen må oppgraderes for å sikre trafikksikkerhet til å fra Husøy Havn
 • Haugesund Lufthavn Karmøy må sikres støtte nå, samt langsiktige rammebetingelser
 • Oppgradering av fiber og nett for bedre internett-tilgang i regionen

 

I denne omgang nevnes ikke SMB-bedrifter, da de har egne tiltakspakker under koronakrisen. Tiltakene skissert i brevet har betydning for regionen og er svært viktige for ikke å få en ny krise om to år og framover. Tiltakene skal sikrer arbeid utover de første par årene.

 

Du kan lese brevet i sin helhet her: Motkonjunkturtiltak for næringslivet – med fokus på maritim næring