Regionrådet for Haugalandet

Regionrådet har siden 2014 bestått av alle eierkommunene i Haugaland Vekst IKS som teller 10 kommuner samt Rogaland fylkeskommune. Regionrådet er en felles arena for samhandling, erfaringsutveksling og prosjektutvikling på saksområder som er viktig for hele regionen. Fra 2019 er navnet på regionrådet – Regionrådet for Haugalandet.

Saksdokumenter sendes ut en uke før regionrådsmøtene til medlemmene og legges deretter ut her etter at protokollen er godkjent av det påfølgende regionrådsmøtet.

Haugaland Vekst ved administrasjonen er sekretariat for regionrådet og kontaktperson er adm.dir.  K. Tormod Karlsen. karlsen@h-vekst.no

2020

Regionråd dokumenter

2019

Protokoll
Regionråd dokumenter

2018

Regionråd dokumenter
Protokoll

2017

Regionråd dokumenter

2016

Protokoll

2015

Protokoll

2014

Protokoll
Vis alle