– Rogfast og Hordfast er i rute

Under Veikonferansen 2020 oppdatere Statens Vegvesen de fremmøtte om status for ny ferjefri E39.

Rogfast

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Gunnar Eiterjord, ga en oppdatering på E39 mellom Stavanger og Bergen. Rogfast er i gang, og første del av prosjektet, Eiganestunnelen åpner om kort tid. Utbyggingen ble stanset av Vegdirektøren i høst for å få kostnadene ned.

Gunnar Eiterjord, prosjektelder i Statens Vegvesen (Foto: Grethe Nygaard)

– Dette jobbes det nå aktivt med. Det er et omfattende og komplisert prosjekt, men vi støvsuger hver minste detalj for å se hvor det er mulig å kutte kostnader. Vi har funnet kostnadskutt på inntil 3 milliarder kroner, og det er veldig bra. Vi ønsker å levere på dette. Eksterne konsulenter gjør også sine beregninger, og det er viktige diskusjoner som nå pågår. Jeg er helt trygg på at vi finner en god vei videre, og håper at vi kan være i gang igjen til høsten. Rogfast står forhåpentligvis klar innen 10 år, sa Eiterjord.

Han fortalte at også Hordfast er i rute. Kommunedelplanen mellom Stord og Os ble godkjent av regjeringen i høst, og n E39 Stord – Os skal dermed gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune. Målet videre er å få prosjektet fullfinansiert i Nasjonal Transportplan våren 2021, inn i Stortingsproposisjon innen ett år etter det, og oppstart ca. 2023.

Presentasjon Gunnar Eiterjord

Hordfast