Samlet for status og fortgang om E134

Statens vegvesen har slått fast at «full utbygging av E134, inkludert arm til Bergen, kan gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 mrd. kroner» Hvorfor skal vi vente med en så god investering?  
 
Torsdag 22.03 hadde Haugaland Vekst og E134 Haukeliveien AS samlet beslutningstakere på lokalt- og nasjonalt nivå til konferanse om E134. Målet var å tegne felles status for prosjektet, og å sikre fortgang i det som skal komme herfra. 
Vi må ha fullt fokus på den viktigste transportåren vi har mellom øst og vest. Prosjektet er viktig for attraktiviteten av Haugesundregionen, for næringslivet vårt og for alle som bor her. Samfunnsøkonomien i prosjektet er beviselig svært lønnsom og gevinsten for reisetid vil være god. Hvorfor skal vi vente med å realisere et så godt prosjekt, åpner leder av Haugaland Vekst Regionråd, Jarle Nilsen.
 
Bred enighet om viktigheten 
Statens vegvesen, fylkesordførere i Rogaland og Hordaland, fylkeskommunen, stortingspolitikere og en rekke andre aktører sto på talerlisten for dagen. Og sjelden hører man en så storslagen, politisk forsamling være så enige om viktigheten og prioriteringen av en sak. Men, som ordfører i Vindafjord Ole Johan Vierdal poengterte, kanskje er dette «menigheten?».
 
Jeg har ikke hørt ett eneste negativt ord om verken prosjektet E134, eller prioriteringen av det i denne forsamlingen. Likevel vet vi at det er nok av de som ikke er enige. Kanskje burde vi fått ut dette til flere enn Sveinung Stensland og Øystein Langholm Hansen (stortingspolitikere tilstede, red. anm)? Det er nå vi må gjøre mobiliseringsjobben, vi må ikke gi oss fem på 12. Vi må stå løpet ut og vi må samle oss som region, sier Vierdal. 
 
Det har vært mange humper i veien underveis. E134 har vært diskutert i mange tiår, og det var stor jubel i regionen da Statens vegvesen i januar 2015 gikk ut og anbefalte E134 som hovedkorridor mellom øst og vest med begrunnelse i at denne hadde klart best samfunnsøkonomisk nytteverdi.
 
Mye har imidlertid endret seg siden den tid, og skuffelsen var til å ta og føle på da det i Nasjonal Transportplan (NTP) 2017 ble gjort klart at arbeidet med blant annet det viktige prosjektet Seljestad-Røldal ville bli skjøvet mange år fremover i tid. Et godt eksempel på at fag teller lite i møte med politikk, sier Egil Severeide, administrerende direktør i Næringsforeningen Haugalandet.
 
Kanskje er prosjektet så faglig begrunnet og logisk at vi har glemt å kjempe for det?
Stortingspolitiker Øystein Langholm Hansen kunne bekrefte at nærmest hele Rogalandsbenken er enige om hvor viktig E134 er, og pekte nettopp på at prosjektet muligens har vært så faglig begrunnet fra vårt perspektiv, at man ikke har husket på å mobilisere nok for det.
 
Jeg kan bare oppfordre hele regionen om å stå sammen og til å presse på. Det må et større trøkk til enn det vi har sett fram til nå, selv om også jeg har registrert at presset har økt den siste tiden, sier Langholm Hansen.
Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, oppfordrer til å mobilisere.
 
Delprosjektet Røldal-Seljestad har høy politisk prioritering i Rogaland fylke. Alt forarbeidet som skulle gjøres er gjort, under forutsetning at dette skulle prioriteres høyere enn det vi har endt opp med. Vi kan være tydelige i fylket, men mye av beslutningsmakten på hvorvidt vi kommer videre ligger lokalt i den enkelte kommune. Regionen må samle ordførerne og de må trekke sammen, sa Tengesdal.
 
– Regionen må mobilisere
Viktigheten av mobilisering gikk igjen hos nesten samtlige innleggsholdere. Dette arbeidet ligger i kjernen av hva Haugaland Vekst arbeider med, og blant andre Arne Bergsvåg, leder av samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune, gjorde et poeng ut av Haugaland Vekst sin viktige rolle i prosessen videre.
 
Vi kommer ikke til å få alt vi ønsker oss for de summene som ligger inne nå. Vi må prioritere og vi må begynne i riktig ende med Seljestad-Røldal prosjektet for å sikre oss at det kommer. Vi må ha en god prosess og en bred allianse, og politikerne må ikke klippe i Haugaland Vekst slik at de ikke kan gjøre jobben deres, sa Bergsvåg.
 
Nye veier? 
Sveinung Stensland representerer regionen på Stortinget og er etter hvert svært godt kjent med saken om E134. Han luftet ideen om å tenke helt nytt i prosjektet for å sikre rask fremdrift.
 
Det har skjedd utrolig mye på denne veistrekningen i min levetid, og jeg er redd at dersom vi fortsetter med denne klattevise måten å arbeide på, så blir vi ikke ferdige i min tid. Kanskje vi skal tenke helt annerledes, slik at vi sikrer en sammenhengende utbygging, sa Stensland, og viste til referanseprosjekter for Nye Veier AS.
 
Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. De har mandat om helhetlig prosjekttankegang, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge.
 
I regjeringsplattformen står det at vi skal ta flere prosjekter inn i Nye Veier. Vi ser at de prosjektene som er tatt inn her, til tross for skepsis, går raskere og de får kostnadene ned. Jeg tror at Haukeliveien, fra Helganes og forbi Oslo kan være en god kandidat for å være en del av Nye Veier, nettopp for å få en større sammenheng i prosjektet, sa Stensland.  
Stensland understrekte samtidig at det ikke er noe feil med Statens vegvesen, men at han tror et stort prosjekt som dette kan være en god kandidat for arbeidsmetodikken til Nye Veier.
 
Arrangør av konferansen er Haugaland Vekst IKS og E134 Haukelivegen AS.