Vil satse tungt på energi

Er Haugalandet klar for en energisatsing? Det var spørsmålet som ble stilt under forrige ukes Energisamling i Tysvær i regi av Tysvær kommune.

Det korte svaret som Annette Sæther i Haugaland Vekst sitter igjen med etter samlingen er ganske enkelt «ja». Det litt lengre svaret er:

– Ja, og det finnes flere aktører som har lyst til å bli med på dette. Vi har flotte næringsarealer og god tilgang på energi. Nå gjelder det å finne ut av hvordan vi får realisert potensialet i regionen.

Energisk forsamling

Det var helt tydelig stor interesse for et slikt møteforum. Sæther kan rapportere om fullt hus, god stemning og interessante diskusjoner under workshopen.

– Dette er var en samling av ca. 45 svært sentrale folk, folk som gjerne omtales som beslutningstakere. Den store fellesnevneren var energiinteresse og gjennomføringsevne, sier hun.

Det grunnleggende målet med satsingen er å legge til rette for nye industrietableringer i regionen. Tysvær kommune har hatt hånd om prosessen så langt, men målet er å få arbeidet forankret regionalt så snart som mulig. Derfor skal det gjennomføres en presentasjon i regionrådet for å sette energi på agendaen som en regional satsing.

– Det er ikke tilfeldig at denne samlingen fant sted i kommunestyresalen i Tysvær. Sigmund Lier (ordfører i Tysvær) tar dette virkelig på alvor, noe som ikke er unaturlig siden Tysvær er vertskap for både næringsparken på Gismarvik og anlegget på Kårstø. Karmøy-ordfører og regionrådsleder Jarle Nilsen er også tydelig på at dette er et tema som må på agendaen, sier Sæther.

Faglig grunnlag

Selv om Tysvær kommune og Haugaland Vekst har dratt mye av lasset så langt, har de også hentet inn ekstern kompetanse i prosjektet, særlig i form av et forstudie gjennomført av Polytec.

Gunnar Birkeland i Polytec.

Gunnar Birkeland i Polytec.

Før workshopen snakket Polytec-leder Gunnar Birkeland om energitrender globalt, nasjonalt og lokalt, samt hvilke muligheter som finnes i regionen. Han kom også med noen anbefalinger om hva som bør satses på her lokalt.

– Vi var innom mange forskjellige energiformer. Naturgass, både i flytende form (LNG) og i ren gassform, biogass, hydrogenproduksjon og bruk av hydrogen. Vi snakket også om mulige energikrevende industrietableringer som f.eks. datasentre. Vi har mange muligheter på Haugalandet, men for å få det til er vi nødt til å jobbe sammen, sier Sæther.

Klyngedannelse

På deltakerlisten var det representanter fra de store energiaktørene i regionen som f.eks. Gassco og Haugaland Kraft. Også de var opptatt av å jobbe tettere i framtiden.

– I tillegg til arealer og energi, har vi også stor tilgang på kompetanse her i regionen. Innen gassbehandling for eksempel, er det få som kan måle seg med vår region. Vi må bli mer synlig overfor omverdenen, og samtidig tørre å jobbe enda tettere med hverandre her lokalt, sier Sæther.

Hun opplevde at deltakerne på Energisamlingen var svært motiverte.

– Jeg vil si det var en framoverlent stemning. Det virket som det var en ordentlig sult etter å få til noe stort her i regionen, og det kan bare love godt for framtiden, avslutter Sæther.