Her kan du se “Veikonferansen 2021 – E39 og E134” digitalt – i sin helhet eller i deler.

Godt over 300 personer var påmeldt til konferansen, som i år var digital. Vi har lagt ut hele konferansen på drøye 2 timer her, samtidig som det også er mulig å se deler av konferansen som enkeltfilmer under.

Se hele “Veikonferansen 2021” her:

Se samferdselsminister Knut Arild Hareides presentasjon av Nasjonal Transportplan etterfulgt av “spørretime” med statsråden:

Se panelsamtale om ferjefri E39:

Se panelsamtale om utbedring av E134:

Årets veikonferanse er viktigere enn noen gang. Nasjonal Transportplan (NTP) er nå lagt fram av Regjeringen, og skal endelig vedtas av Stortinget før sommeren. Foreliggende NTP viser hvilke samferdselstiltak som er foreslått realisert i løpet av de neste 6 årene.

Rogfast er i gang, og Hordfast er prioritert med midler for oppstart i første periode. Tunnel fra Seljestad til Røldal er også foreslått fra Regjeringen i NTP.

Viktige veier som vintersikker vei fra Røldal til Vågslid, Bakka-Solheim på E134 og Bokn – Stord på E39 er ikke tatt inn i NTP fra Regjeringen, og det vil bli et viktig arbeid i Stortinget for å se om ett eller flere av disse prosjektene kan komme inn i første 6 års-periode. 

E39 og E134 er nasjonale transportkorridorer som binder Vestlandet sammen, samtidig som de knytter Vestlandet mer effektivt sammen med Østlandet. De to Europaveiene er sentrale med tanke på nasjonal verdiskaping, sysselsetting og bosetting.