Sikrer kraft til Haugalandet

Kraftbehovet på Haugalandet vil øke voldsomt de nærmeste årene, og godt arbeid fra RENergi-programmet, Haugaland Næringspark og Haugaland Kraft har nå sørget for at Statnett gjenopptar arbeidet med en ny kraftledning til regionen.

I en ny rapport utarbeidet av Haugaland Kraft Nett konkluderes det med at behovet for elektrisitet i regionen innen 2026 kan bli mer enn dobbelt så stort som dagens forbruk. Rapporten er basert på dialog med en rekke av de større bedriftene på Haugalandet. Med utgangspunkt i rapporten er Statnett nå i ferd med å gjenoppta arbeidet med en ny kraftledning inn til regionen.

Olav Linga, administrerende direktør i Haugaland Kraft

– Det er nødvendig å øke forsyningen til Haugaland Næringspark for å legge til rette for den planlagte industriutviklingen, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft.

Avtale signert

Haugalandet Næringspark, Haugalandet Kraft Nett og Statnett har nå inngått en intensjonsavtale, og Statnett er allerede i ferd med å inngå avtaler med de aktuelle bedriftene med tanke på at de etter hvert må dekke sine andeler av utrednings- og anleggskostnadene ved byggingen av en slik ledning. Statnett vil i løpet av kort tid gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknaden for den planlagte, nye kraftledningen til Gismarvik. Haugalandet Kraft Nett har på sin side fått konsesjon til å bygge 132 kV ledning mellom Klovning og Haugaland Næringspark i Tysvær kommune. Dersom planene ikke møter uforutsette problemer, vil strømnettet fra 2025-26 ha kapasitet til å levere vesentlig mer kraft til næringslivet i regionen og til alminnelig forsyning.

Fremtiden er elektrisk

Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett

– Dette er et viktig skritt for utviklingen i regionen. Statnett skal legge til rette for en elektrisk fremtid, samtidig som det er viktig at utviklingen skjer med god balanse og i takt med planene om nytt kraftforbruk i området. Den felles forståelsen og det kunnskapsgrunnlaget vi nå har etablert gir oss et godt grunnlag for å gå videre med våre planer, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

For et halvt år siden stilte Statnett arbeidet med den nye ledningen i bero. Dette hadde sammenheng med at behovet for ledningen blant annet hadde nær sammenheng med Hydros ønsker om å utvide sitt anlegg på Karmøy. Statnett hadde som intensjon å sende søknad om konsesjon på ny ledning i første kvartal 2019.

I januar ble det imidlertid klart at Hydro har behov for mer tid til å modne prosjektet om en mulig utvidelse på Karmøy. Statnett valgte derfor å utsette konsesjonssøknaden for ny kraftledning inntil videre.

Viktig for forsyningssikkerhet og næringsutvikling

I vår og sommer er det imidlertid gjennomført en kartlegging av etablerings- og utvidelsesplaner i det regionale næringsliv. Kartleggingen er gjennomført av Haugaland Kraft Nett og antyder et behov for en kapasitetsøkning mellom 400 og 1300 MW innen 2026. Dagens forbruk i det samme området, Haugalandet, er på omtrent 800 MW. Dette behovet er i en størrelse som vil gjøre det nødvendig å bygge ny ledning til Haugalandet uavhengig av om Hydro utvider på Karmøy eller ikke.

– Den nye ledningen vil også bidra til bedre forsyningssikkerhet i regionen samt legge til rette for fremtidig næringsutvikling. Ny kraftledning vil legge grunnlaget for ytterlige vekst og ruste oss for fremtiden, sier Linga.