Silje leder Agendakonferansen 2018

Etter to år som politisk rådgiver for NHO Vestlandet ser Silje Rødeseike frem til å flytte hjem til familie, venner og et fremoverlent næringsliv på Haugalandet. Men først skal hun lede Agendakonferansen 2018.

Silje Rødeseike har til tross for sin unge alder, arbeidet mye med formidling, politikk og næringsliv. Etter journalistikk-studier i New York, næringslivsjournalistikk på TV Haugaland, statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, internship i Brüssel og en periode med eget konsulentselskap og arbeid hos PYX, har hun de siste årene vært politisk rådgiver for NHO Vestlandet.

Formidling og samfunnsengasjement

– Jeg har alltid likt å formidle. Etter journalistikkstudiene ønsket jeg å forstå enda mer av det jeg skulle formidle, og tok derfor en mastergrad i sammenliknende politikk. Jeg ville vite mer om hvilke prosesser som utspiller seg i samfunnet og politikken, sier Silje.

Og koblet med journalistikk og kommunikasjonsevner har den politiske forståelsen kommet godt med som politisk rådgiver i NHO Vestlandet.

– Det har vært veldig spennende og lærerike år, der jeg har jeg drevet med lokalt opinionskapende arbeid, påvirket lokale og regionale myndigheter, gitt råd til medlemmene i nærområdet og jobbet for gode rammevilkår for næringslivet.

Silje Rødeseike (Foto: Lisa Giil)

Hjem til Haugalandet

Men til jul flytter hun og samboeren hjem fra Florø til Haugesund.

– Jeg har hele tiden hatt i bakhodet at jeg etterhvert skulle hjem igjen. Jeg er veldig glad i byen, og det skal bli fint med nærhet til venner og familie. Jeg har jo også prøvd å følge med på det som skjer i regionen og holdt kontakten underveis. Det skjer veldig mye spennende på Haugalandet, og med kjøp av leilighet i Smeasundet 1 følte vi tiden var inne for å flytte hjem.

Leder Agendakonferansen 2018

Og før hun flytter hjem, skal Silje lede årets Agendakonferanse på Scandic Maritim Hotel 29. november.

– Det er en stor ære å få komme hjem å lede en så stor og viktig konferanse. Jeg gleder meg veldig, og synes programmet er veldig spennende i år, med en rekke interessanteaktører. Temaet «Grønn industriell fremtid» er veldig aktuelt. Paris-avtalen stiller krav til utslippskutt, noe som påvirker en rekke bransjer, teknologiutviklingen går også veldig raskt, men det i kombinasjon kan også bidra med gode løsninger og sikre nye grønne arbeidsplasser. Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster er et godt regionalt bilde på dette, der ulike aktører fra det offentlige, industrien, næringslivet og kompetansemiljøet samarbeider for å sikre bærekraftig vekst og utvikling av nye grønne arbeidsplasser gjennom det potensiale som ligger i utnyttelse av sidestrømmene fra industrien. Et av formålene med Agendakonferansen er å styrke samhandling på tvers og dette prosjektet er jo også et godt eksempel på det, sier hun.

Fremoverlent region

Og hvordan oppleves regionen vår, sett litt utenfra fra en næringspolitisk rådgiver?

– Jeg opplever Haugalandet som veldig fremoverlent. Regionen er tydelig på hvilke utfordringer de har, men er også flinke til å se på utfordringene som muligheter, som man ikke er redde for å gripe. Etter oljenedturen har vi sett hvor omstillingsdyktige næringslivet er. Man har i stor grad klart seg gjennom den tøffeste perioden, og sett muligheter i nye markeder og ny teknologi. For å utnytte potensialet som ligger i det, må man blant annet legge til rette for at aktører og bedrifter kan drive og vil etablere seg på Haugalandet. Hvordan kan vi tiltrekke oss internasjonale investeringer? Det er noe av det jeg gleder meg til å høre mer om på Agendakonferansen, sier Silje.