Skape Forum

Bli med på Skape:Forum

De viktige første skrittene fra idé til realitet. Så mange formaliteter, så mye som skal læres på en gang. Hvordan bevare entusiasmen, viljen, motet og troen? Gjør entré på Haugalandets fremste forum for gründervirksomhet og nyskapning, og ta del i et nettverk av dyrekjøpte erfaringer og glødende skapervilje.

Arrangementet er GRATIS, men husk å melde deg på!

2 NOVEMBER 17:30 – 22:00, HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, CAMPUS HAUGESUND

  https://skapeforum.confetti.events/

Velkommen!