Skoleledere på seminar om faget utdanningsvalg

Nærmere 30 skoleledere fra ungdomsskoler i Haugesundregionen var samlet til seminar om faget utdanningsvalg. Reinhardt Røyset og Kjell Helge Kleppestø ledet deltakerne gjennom en dag med påfyll av viktig kompetanse. I følge Røyseth og Kleppestø må faget utdanningsvalg løftes frem. Elevene vil da oppdage at skolen handler om dem og deres liv. Kompetente lærere er selvsagt nøkkelen. Elevene skal få mer med i ryggsekken enn å lande et valg for videregående skole. De bør få lære og utvikle sin verktøykasse for selv å håndtere senere overganger og
valgsituasjoner. Karrierelæring er sentral for å oppfylle generell del av læreplan.

Gjennom ulike aktiviteter og diskusjoner fikk skolelederne en veldig god gjennomgang og innsikt i faget, og at dette er et viktig fag i ungdomsskolen. Skoleeiere og skoleledere må gå foran og prioritere arbeidet rundt faget som bidrar til gode valg for den enkelte og samfunnet.

 

 

Reinhardt Røyset med et rykende fersk eksemplar av boken «Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring» han har skrevet sammen med Kjell Helge Kleppestø