Spennende samarbeid på tvers av fylkesgrensene

26. og 27. mai inviterte Haugaland Vekst/Haugaland skole-arbeidsliv i samarbeid med Hordaland fylkeskommune lærere som har faget Utdanningsvalg til kurs. Nærmere 30 lærere fikk en solid innføring i hvordan en kan undervise i faget og få til elevmedvirkning på en god måte slik at faget blir relevant for elever. IMG_2122

Kursholder Reinhardt Røyset ved Holen skole delte sine erfaringer, kom med refleksjoner og viste metodikken han bygger sin undervisning på. Sammen med Røyset og Kjell Helge Kleppestø fra Hordaland fylkeskommune/Senter for yrkesrettleiing i Hordaland, fikk deltakerne mange gode opplegg de kan bruke.

IMG_2104

«Det er veldig kjekt og nyttig at vi kan samarbeide om karriereveiledning og faget Utdanningsvalg på tvers av fylkesgrensene Hordaland og Rogaland», sier Ronny Sætre i Haugaland Vekst. «Erfaringsutveksling er viktig, og disse to kursdagene gjør lærere som har faget enda bedre rustet til at faget blir interessant for elevene. For å fremme god karriereveiledning må skolene jobbe helhetlig, langsiktig og målrettet. Hensikten med yrkes- og utdanningsveiledning er å bevisstgjøre elevene slik at de kan ta mest mulig hensiktsmessige og riktige valg», sier Sætre videre.

 

Deltakerne på kurset kom fra følgende kommuner: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord, Utsira, Suldal, Sauda, Stord og Bergen.