Haugaland Vekst søker ny mulighetsutvikler

Ønsker du å være med å bygge regionen? Haugaland Vekst søker etter en ny mulighetsutvikler som vil være med å tilrettelegge for regional utvikling.

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med næringsliv, kommuner og andre offentlige institusjoner og myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hovedoppgavene vil være å arbeide med prosjektutvikling og -oppfølging, utredningsarbeid og tilrettelegging innen områder som infrastruktur, klyngearbeid, nettverk, attraktivitet og tilrettelegge beslutningsgrunnlag og arenaer for styrende organer og prosjektgrupper o.l. Sammen med kollegaene i Haugaland Vekst vil den nye mulighetsutvikleren arbeide med å styrke attraksjonskraften til hele regionen gjennom samhandling med ulike aktører og beslutningsorganer. Det er ønskelig at vedkommende har en sentral rolle i arbeidet med å synliggjøre vårt arbeid gjennom god kommunikasjon via ulike kommunikasjons- og mediekanaler.

K. Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

– Vi søker en samfunnsengasjert person med god oversikt og sterk interesse for regions- og næringsutvikling. Vår nye kollega må trives med relasjonsbygging på ulike arenaer, være selvstendig og evne å ha mange baller i luften samtidig, ha evne til å holde fokus og sikre gjennomføring i enkeltprosjekter. Vi søker en med erfaring fra prosjektarbeid samt god kunnskap og relevant erfaring innen kommunikasjonsarbeid. Relevant høyere utdanning er viktig, sammen med god innsikt i offentlig forvalting, kunnskap om regionen og næringslivet her. For å lykkes i stillingen er det viktig å være god til å kommunisere på en tillitsvekkende måte både muntlig og skriftlig – også på engelsk, samt ha svært gode samarbeidsegenskaper. Arbeidserfaring på 3-5 år fra relevante miljøer og arbeidsområder er en fordel, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Haugaland Vekst tilbyr en interessant stilling med god mulighet til å være med å påvirke beslutningsprosesser i regionen. Den nye mulighetsutvikleren vil bli del av et kompetansemiljø hvor vedkommende får svært god mulighet til å utvide sitt nettverk og jobbe med beslutningstakere i både næringsliv og offentlig sektor.

Haugaland Vekst har fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for hele regionen, ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen. Gjennom den regionale utviklingsplanen (2017-2020) som er vedtatt av alle eierkommunene, utarbeides det årlig en konkret handlingsplan som selskapet styrer etter via prioriterte satsingsområder, prosjekter og tiltak. Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune. Selskapet har i dag 7 ansatte.

For mer informasjon om stillingen, kontakt administrerende direktør K. Tormod Karlsen tlf. 917 49 115 i Haugaland Vekst.

Søknadskjema ligger her!

Søknadsfrist er 04.11.2019