Stormøte om de viktige veiprosjektene

For å ytterligere styrke Haugalandets posisjon på vestlandet, er det avgjørende med god infrastruktur og moderne og sikre veier mellom nord og sør, øst og vest. Haugaland Vekst er tilrettelegger for et viktig stormøte om vei og fremtidens infrastruktur i Aksdal fredag 29. mars.

Framtidens infrastruktur kan bidra til styrking av Haugalandets posisjon som episenter på vestlandet. Vi er en region med store og fremtidsrettede næringsaktører som ligger sentralt plassert midt mellom Bergen og Stavanger. De viktige hovedfartsårene E-39 og E-134 møtes og krysses midt i vår region. Når Rogfast står ferdig i 2027, vil kjøretiden til Stavanger reduseres til 45 minutter, og en ny og forbedret trasé langs E 134 til Oslo vil i tillegg forkorte kjøretiden østover betydelig. Hordfast vil gjøre det samme med veien nordover til Bergen. Men dette skjer ikke av seg selv. Regionen arbeider tett og iherdig sammen med Stavanger og Bergen for å få det til.

– Fokuset på utvikling av samferdsel for regionen vår er en viktig del av Haugaland Veksts mandat, og arbeidet med en ny og forbedret E-134 i sammenheng med RogFast og HordFast er en av de viktigste oppgavene vi arbeider med. Regjeringen arbeider med en ny «Nasjonal transportplan», og kampen om prioriteringer og statlige midler blir ikke mindre. Skal vestlandet få gjennomslag for våre viktigste prosjekt, må fylkene og regionene opptre mer samlet og være mye mer synlige, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Et nytt og forbedret hovedkryss i Aksdal er ett av flere viktige tiltak som er igangsatt, og det arbeides konkret med ny og bedre vei fra Bokn og nordover mot Sveio.

– E-134 er svært viktig også for næringstransport mellom vest og øst, men flere strekninger er i dårlig forvaltning. Det satses nå tungt på å få på plass ny vei mellom fiskerihavnen og flyplassen på Karmøy og til Stordalen i Etne. Et annet svært viktig satsingsområde er å sikre prioriteringen av ny tunnel fra Seljestad til Røldal, og at bygging forhåpentligvis er mulig å framskynde, sier Karlsen.

Fredag 29. mars er Haugaland Vekst tilrettelegger for et stormøte om disse problemstillingene på Tysværtunet i Aksdal. Blant dem som deltar, er leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, professor Victor Norman og Hordfasts Øyvind Halleraker. Vestlandsalliansen skal diskutere mulighetene de store samferdelsprosjektene vil gi for næringslivet,og et knippe bedriftsledere vil fortelle hva prosjektene vil bety for deres bedrifter. Ledere fra NHO og LO vil utdype betydningen av nye integrerte bo – og arbeidsmarkeder for deres medlemmer og arbeidstakere, og fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland og Hordaland vil samtale om hvordan vi kan få en raskere framdrift i de ulike prosjektene.

– Målet med møtet er å forsterke samarbeidet for bedre samferdselsløsninger, som kan bidra til å binde vestlandet bedre sammen, og at vi får god samfunns- og næringsutvikling til beste for alle, sier Karlsen.

Stormøtet arrangeres av Haugaland Vekst i samarbeid med Hordfast AS, Tysvær kommune og Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Haugalandet og Stord).

Meld deg på her

 

Tekst: PYX