Studietur for morgendagens omsorg

Denne uken var en gruppe fra Velferdsteknologi prosjektet på studietur til Bergen. 23 med bakgrunn fra helse, IT, brukerperspektiv, opplæring og ledelse fikk innblikk i morgendagens omsorg fra kompetente fagmiljø for bedre å styrke vår satsningen på Haugalandet. Programmet besto av Omsorgsteknologikonferansen, omvisning på omsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen og foredrag fra kommuner i regionen.

Stor kommune som vil bli smartere

Smart omsorg i Bergen kommune består av en rekke aktiviteter.

Smart omsorg i Bergen kommune består av en rekke aktiviteter.

Bergen kommune har bevilget 70 millioner over tre år til sitt Smart omsorg program.  Alette Hilton Knudsen, Programleder for Program for modernisering og omstilling (PROMO) gikk grundig gjennom satsningen som består av en tverrfaglig programgruppe på syv med  kompetanse fra helse, IT, organisasjon og tjenestedesign.  Det er viktig for kommunen å finne de områdene der man både kan øke kvaliteten på tjenester og samtidig få en gevinstrealisering, alternativt der kvaliteten beholdes tilsvarende det den var.  Programmet jobber blant annet med velferdsteknologi, gevinstrealisering, digitale låser, mobil omsorg, brukerinvolvering, logistikk i hjemmetjenesten.

 

 

Liten kommune med engasjerte medarbeidere

Kari Bjørkheim fortalte engasjert om kommunens nybrottsarbeid og deltakelse i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Kari Bjørkheim fortalte engasjert om kommunens nybrottsarbeid og deltakelse i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Lindås kommune gav et innblikk i hvordan en mindre kommune har jobbet sammen med Høgskolen i Bergen for å implementere omsorgsteknologi. Kari Bjerkreim, enhetsleder i Lindås kommune forfalte om viktigheten av kompetansebygging og involvering bredt. De har hatt et fokus på å engasjere mange i pleie og omsorg, og kan vise til halvdagsseminar der 70-80 % av ansatte i hjemmebaserte tjenester deltok sammen for å lære om morgendagens omsorg.

 

Teknologien består av en trygghetsalarm, fallalarm, brannalarm, men også funksjoner som gir en varsling selv om brukeren ikke selv kan varsle om en trenger hjelp. Høgskolen i Bergen har forsket på effektene av omsorgsteknologien og noen av funnene blir presentert på Omsorgsteknologikonferansen som gruppen også deltok på.

Bjørkheim viste også et TV2 innslag med en av deres brukere, som kan sees i lenken under:

http://www.tv2.no/a/6682852/

Omsorgsteknologilaboratoriet

Moderne seng fra Omsorgsteknologilaboraratoriet

Moderne seng fra Omsorgsteknologilaboraratoriet

Ved Høgskolen i Bergen ble ulike teknologier gjennomgått og diskutert.

Ved Høgskolen i Bergen ble ulike teknologier gjennomgått og diskutert.

Omsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen er et pedagogisk miljø for utprøving av teknologi. Med boligdel, alarmsentral og en institusjonsdel kan studenter og andre besøkende oppleve ulike løsninger for en bedre tjeneste og større selvestendinghet for brukerne. Stipendiat Yngvild Brandser, koordinator Liv Jorunn Solstad og avdelingsingeniør Helge Reigstad viste rundt og diskuterte hvordan samarbeid mellom ulike yrkesgrupper bidrar til bedre løsninger enn om bare en yrkesgruppe skulle løse oppgavene.

 

Mer om omsorgsteknologilaboratoriet finnes på:

http://www.hib.no/forskning/om-forskning/forskningsomrader/omsorgsteknologi/omsorgsteknolgilaboratoriet/?id=2517

Omsorgsteknologikonferansen

Omsorgsteknologikonferansen i Bergen samler  over 300 deltakere og er en viktig møteplass for dele nytt fra feltet. Her er det også mulig å treffe en god utvalg av leverandører som presenterer sine løsninger, og møte kolleger som jobber med velferdsteknologi.

Foredrag fra konferansen ligger tilgjengelig på video på lenken under:

http://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/omsorgsteknologikonferansen/omsorgsteknologikonferansen-2016/