Sveio-elever vant velferdsteknologi-konkurransen Innovasjonscamp 2017

Armbåndet All-timer ble kåret til vinner under fredagens finalen i Innovasjonscamp 2017 – en velferdsteknologi-konkurranse i regi av Ungt entreprenørskap og Haugaland Kraft. Vinnerbidraget er utarbeidet av fem 9.-klassinger ved Sveio skole og ble av juryen beregnet som en veldig realiserbar løsning som kan produseres i nær fremtid, og som kan være til hjelp for mange mennesker.

Fredag var ti lag samlet i finalen av Velferdsteknologi-konkurransen Innovasjonscamp 2017 – en konkurranse hvor ungdomsskoleelever fra regionen presenterte ideer til oppfinnelser som kan gjøre livet enklere, tryggere og bedre for eldre og andre som trenger hjelp i sitt eget hjem.

Ideen bak armbåndet All-timer fra 9.-klassingene ved Sveio skole ble utropt til finalens vinnerbidrag og ble blant annet tildelt 10 000 kroner.

Hør vinnerintervju til Radio 102 med 9.-klassingene fra Sveio skole.

– En svært god presentasjon

Vinnerlagets femkløver bestod av Julie Apeland, Aurora Ingebrigtsen, Selmer Sandaas, Kristian Breivik Urnes og Jakob Hov fra 9A ved Sveio skole.

– Vi tenkte veldig lenge på hva vi skulle fokusere på. Så fant vi ut at mennesker med Alzheimers kunne få god hjelp med et armbånd som All-timers, forteller Apeland til Radio 102.

– Dette er et armbånd de kan ha med seg over alt, og om det oppstår et hukommelsestap kan de trykke på en stor knapp som gjør at det blir lest opp viktige opplysninger om personen, i tillegg til at det er GPS-sporer innebygd. Slik kan pårørende eller ansatte ved et omsorgssenter har mulighet til å vite hvor personen befinner seg, sier medutvikler Ingebrigtsen.

Juryens begrunnelse: Sveio skole vant med en avansert trygghetsalarm. Ikke bare hadde den lokaliseringsteknologi, den hadde også funksjoner som kan hjelpe mennesker med demens å huske ulike ting i hverdagen. Gruppen hadde satt seg godt inn i sykdommen og hadde en svært god presentasjon.

Imponert jury: Fra venstre Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland, Janicke Kvarven, styremedlem i Ungt Entreprenørskap/Haugland Vekst, Jarle Nilsen, leder Haugaland Vekst Regionråd/ordfører Karmøy, Alf Olav Grinde, Haugaland Kraft, Aud Edvinson, brukerrepresentant Velferdsteknologiprosjektet og Sturle J Monstad, prosjektleder for Velferdsteknologiprosjektet.

– Har en utrolig evne til å gjøre bruk av gode løsninger

Velferdsteknologiprosjektet i Haugaland Vekst kommunene samler helse, IT, brukere og andre samarbeidspartnere for å tenke sammen om morgendagens omsorg. Jurymedlem og prosjektleder Sturle J Monstad i Haugaland Vekst har deltatt i planleggingen av Innovasjonscampen.

– Ungdom er vokst opp med mye teknologi og har en utrolig evne til å gjøre bruk av gode løsninger. De har gjennom campene vist en varm omtanke for å bruke sin kreativitet til å hjelpe andre, og kanskje også seg selv, gjennom ideene som de har jobbet med, sier Monstad.

Se video av prisutdelingen på Facebook-siden til Ungt Entreprenørskap.

– Dagens unge er fremtidens ledere

Ungt Entreprenørskap ble etablert i 1997, og feirer i år sitt 20-års jubileum.

– Aldri har Ungt Entreprenørskap vært mer relevant enn nå. Dagens unge er fremtidens ledere i næringslivet og de skal utvikle velferdssamfunnet fremover. Innovatører trengs overalt. Ungt Entreprenørskap i Rogaland har hatt en fantastisk vekst, men vi har ambisjoner om at alle elever i fylket skal få tilbud om entreprenørskap i utdanningen sin, sier Ina Therese Lindvik, grunnskoleansvarlig og entreprenørskpasinspirator i Ungt Entreprenørskap Rogaland på organisasjonens hjemmesider.