velferdsteknologi innen helsetjenester

– Teknologien er ikke målet, men verktøyet for å skape bedre helsetjenester

Hele 250 mennesker var i går tilstede da det ble arrangert konferanse om velferdsteknologi innen helsetjenester på høgskolebygget i Haugesund. – Tilbakemeldingene tyder på at vi har truffet med programmet og at de tilstedeværende hadde godt utbytte av konferansen, sier Sturle J. Monstad, leder av velferdsteknologiprosjektet hos Haugaland Vekst.

Fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet arrangerte onsdag 22. mars konferansen «Morgendagens omsorg for morgendagens behov». Konferansen inneholdt innlegg fra en lang rekke engasjerte innledere med inngående kunnskap og lang erfaring innen fagfeltene tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi.

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.

– Vi har fått samlet en god bredde, og vi er veldig fornøyde med dagens innhold. Etter tilbakemeldingene å dømme hadde de tilstedeværende godt utbytte av konferansen. Konferansen ble en god møteplass, noe som er viktig i et felt med mange interessenter, sier Monstad.

VIDEO: Se videoinnslag med Sturle J. Monstad fra konferansen.

Regionrådleder Jarle Nilsen ønsket velkommen til de 250 ansatte i helsesektoren, næringslivet og ved høgskolen, eldre og yngre brukere, pårørende og tillitsvalgte fra Helse Fonnas 17 dekningskommuner.

«Overvåkning» må erstattes med «å våke over»

I sitt påfølgende åpningsinnlegg trakk HVL-rektor Berit Rokne, via video, frem en artikkel i Haugesund Avis. Der hevdet en av prosjektets brukerrepresentanter, Aud Edvinson, at ordbruk er viktig. Som at «overvåkning» må erstattes med «å våke over» for at vi skal ha begreper som er mer i tråd med hva brukarene av teknologien føler.

Prosjektleder Monstad trekker også særlig frem innlegget til Kåre Hagen, senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning i Oslo. Hagen var også leder av Hagen-utvalget som i 2011 leverte NOU «Innovasjon i omsorg», som har vært et viktig dokument for morgendagens omsorg.

– Det skjer videreutviklinger og nyvinninger hver eneste uke

– Det var et særdeles tankevekkende innlegg om innovasjon, som også fenget og engasjerte de fremmøtte. Hagen ga et godt bilde på dagens situasjon med tanke på hvordan vi kan møte morgendagens behov ved nytenkning og bruk av velferdsteknologi. Utvikling og bruk av teknologien er i seg selv ikke målet, men et verktøy for å skape bedre helsetjenester.

Under konferansen ble også flere av de lokale prosjektene innen velferdsteknologi presentert. Konferansedeltakerne fikk også prøve ut en del av de teknologiske løsningene som allerede er på markedet.

– Samtidig er næringslivet konstant kreativt. Det skjer videreutviklinger og nyvinninger hver eneste uke. Vi er opptatt av behovene som helsesektoren går i møte, og hvordan vi med brukerne i sentrum kan benytte oss av teknologien og utviklingen for å rigge omsorgstjenestene best mulig i fremtiden.

PRof Kåre Hagen prøver videosykling fra Motiview Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (5) Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (9)

Engasjerende og fengende: Professor Kåre Hagen.

Rektor Berit Rokne Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (7)

HVL-rektor: Berit Rokne.

Regionrådsleder Jarle Nilsen åpningstal Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (8)

Regionrådeder: Jarle Nilsen.

Kristin Stand i KS Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (12)

Prosjektleder i KS: Kristin Standal er engasjert i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og har fulgt utviklingskommunen tett.

PRof Kåre Hagen prøver videosykling fra Motiview Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (5)

Velferdstråkk: Kåre Hagen prøver videosykling fra Motiview.

Leverandør presentasjon Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (13)

Innovasjoner på rekke og rad: Presentasjon fra leverandør av velferdsteknologi.

Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (1)

Velferdsstand: Flere leverandører av løsninger innen velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon hadde stand under konferansen.

Brukerrep kommune og leverandør i diskusjoner Aud Edvinson Svein Egil Økland Vakt og alarm Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (14)

God møteplass: Brukerrepresentant Aud Edvinson og leverandør Svein Egil Økland i Vakt og alarm.

Jon Helge Andersen E helse dirMorgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (10) kopi

Jon Helge Andersen: Leder av det nasjonale programmet for velferdsteknologi.

Astrid A Byrknes ordfører Lindås Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (3)

God erfaring: Lindås kommune har satset på omsorgsteknologi og vært forskningsarena for det største implementeringsprosjektet i Norge. – Kompetanseheving og deltakelse fra tilsette har vært viktig for å fornye tjenestene, sier Landås-ordfører, Astrid Aarhus Byrknes.

Robert har bygget eget hus tilpasset han liv i rullestol Morgendagens omsorg HVL 22 mars 2017 (2)

Selvbygg: Robert presenterer her huset han selv har bygget, tilpasset sitt liv som rullestolbruker.