– Teknologien representerer fantastiske muligheter for regionen vår!

Teknologien overtar mer og mer for hvordan vi lever livene våre. Betyr dette noe for beslutningstakere på Haugalandet? Absolutt, mener ATEA leder i Stord/Haugesund, Tiril Fjeld.

Digitalisering handler om å effektivisere og forenkle de prosessene vi allerede har i den tradisjonelle arbeidsdagen vår. Dette har vi gjort lenge, men vi må jobbe raskere og vi må ha et bevisst forhold til hvilke muligheter digitalisering representerer i egen bransje og i egen region, sier Fjeld.

Vi har sett en kraftig transformasjon de siste årene med selskaper som kommer og utfordrer de store etablerte i deres egen kjernevirksomhet, sier Fjeld.

Hun viser til Netflix som eksempel på et selskap som klarte transformasjonen. Netflix drev opprinnelig med utleie av videofilm, men skjønte at streaming er framtiden og ble verdensledende på dette.

Kan en app komme å utfordre hele næringen i din bransje, slik som har skjedd for blant annet taxinæringen?

Digital hverdag
Eksempel på suksessfull digitalisering behøver imidlertid ikke å være av denne størrelsesordenen, sier Fjeld. Hun viser til små og store endringer i måten vi lever livene våre på, som den største og raskeste transformasjonen.

Stadig flere av de hverdagslige tingene vi omgir oss med, som kaffetrakteren, plenklipperen, huset og så videre vil kople seg på internett og begynne å snakke sammen. Her ligger enorme muligheter for datainnsamling om infrastrukturen er på plass. Dersom vi finner gode metoder for å samle inn denne informasjonen, kan dette være grunnlag for å stadig forbedre hverdagen vår.

Som eksempel forteller Fjeld om muligheter for byer som tidvis sliter med alvorlig luftforurensning, som Oslo og Bergen.

Dersom man kopler værmeldingen med målinger av luftkvalitet, og ser dette opp mot andre historiske data, vil det være mulig å forutse hvilke dager som blir spesielt utfordrende. Da kan man være føre var og for eksempel varsle astmatikere i forkant, øke bompengesatsen akkurat disse dagene, og så videre. Her ligger også gode muligheter innen velferdsteknologi som vi i stadig større grad evner å benytte oss av, sier Fjeld.

Digitalisering i vår region
For å kunne samle inn og nyttiggjøre data, kreves en digital infrastruktur i bunn. Fjeld mener potensialet for Haugesundregionen er svært stort, og oppfordrer samtlige bransjer til å komme i gang med denne måten å tenke på.

Vi er en svært attraktiv region med mye spennende aktivitet. Hvordan kan vi dra nytte av hverandre? Kan dataene vi samler inn i en bransje nyttiggjøres for en annen? Ikke minst må vi skape et miljø som tiltrekker seg digitale hoder som skjønner teknologien og som ønsker å jobbe med dette, sier Fjeld.

Vi er en framoverlent region som får til mye, og vi har industrien som skal til. Dette er ikke et prosjekt for IT-avdelingen lengre, det er prosjekt for alle. Vi har alle mulige forutsetninger for å få dette til i vår region. Vi må forstå at teknologi angår oss alle og vi må komme i gang, avslutter Fjeld.