Teknologipiloten på Karmøy – verdens grønneste metall og mange nyansettelser

Teknologipiloten ved Hydro Karmøy skal gi verdens mest klima- og energieffektive produksjon av aluminium. Ingen andre kan måle seg med kombinasjonen Hydro får til av rekordlavt energiforbruk, referansenivå på klima- og miljøavtrykk og samtidig høy produktivitet. Piloten, som vil være ferdigbygget siste kvartal 2017, vil føre til mellom 50 og 60 nyansettelser ved anlegget på Karmøy.

Investeringen knyttet til teknologipiloten er beregnet til å koste 4,3 milliarder kroner, noe som gjør at dette er et av de største prosjektene i landbasert industri siden tidlig på 2000-tallet.

Det grønneste metallet i verden

Fabrikksjef ved Hydro Karmøy, Tom Petter Johansen. Foto: Hydro

– Vi i Hydro mener teknologipiloten på denne måten markerer et viktig skifte for fastlandsindustrien i Norge. I flere år etter årtusenskiftet så det mørkt ut for vår type industri, men nå har stadig flere fått øynene opp for at klimaeffektiv aluminiumproduksjon i Norge er en viktig del av løsningen på utfordringene som verden står overfor, sier fabrikksjef ved Hydro Karmøy, Tom Petter Johansen.

Den grønne vannkraften Hydro baserer seg på i Norge, kombinert med høy effektivitet i prosessene, gjør at metallet som kommer ut fra piloten vil være det grønneste metallet i verden.

– Det er vi stolte av, og det symboliserer at industrien, særlig vi på Karmøy, er en viktig del av en mer bærekraftig fremtid. Verden trenger mer aluminium, for eksempel til å gjøre biler lettere slik at de gir mindre klimaavtrykk. Metallet vi produserer i Norge spiller en viktig rolle i fremtiden – derfor tror vi i Hydro på nye 100 år i Norge, sier Johansen.

Store positive ringvirkninger

Byggingen av teknologipiloten på Karmøy er godt i gang og skal være ferdig i løpet av fjerde kvartal i år. Foto: Hydro

Hydro ansetter rundt 50-60 nye personer for å drifte teknologipiloten, noe som i seg selv gir et viktig bidrag til økt sysselsetting i en region som har opplevd tøffe tider de siste årene.

– Samtidig er ringvirkningene og symboleffekten av pilotprosjektet betydelig høyere enn det tallet skulle tilsi. På det meste har vi rundt 500 arbeidere som jobber kontinuerlig med å gjøre fabrikken klar til oppstart i fjerde kvartal. De fleste av disse bor på lokale hoteller og bidrar til økt aktivitet og verdiskapning i regionen. En betydelig del av kontraktene vi har utlyst for byggingen har også blitt tildelt lokale firmaer, så dette er et prosjekt som hele regionen drar nytte av, forteller fabrikksjefen.

– Et viktig kjennetegn for Hydros aluminiumproduksjon

Johansen opplyser videre at Hydro i månedene framover også kommer vi til å inngå flere tjenesteavtaler blant annet innen service og vedlikehold av deres nye elektrolyseceller.

Da det under et allmøte på Hydro Karmøy 17. februar i fjor ble informert om at Hydro hadde besluttet å bygge teknologipiloten på Karmøy, var statsminister Erna Solberg på plass. – Dette er en stor dag for Norge og regionen. Denne satsingen skal lede oss inn i det grønne skiftet som vi skal leve av framover, uttalte hun. Foto: Hydro

– Det vil også bli behov for mer forbruksmateriell som vi kjøper lokalt. I tillegg har piloten blitt et trekkplaster som både politikere og industripartnere ønsker å besøke, og denne besøksvirksomheten vil gi lokale ringvirkninger.

– Teknologipiloten vil kreve massive mengder energi. Fra hvor og hvordan skal denne energien hentes og skapes? 

– Aluminiumsproduksjonen til Hydro i Norge er basert på fornybar energi. Hovedsakelig henter vi strøm fra egne vannkraftverk, men vi vil også kjøpe strøm fra for eksempel den kommende vindkraftparken på Fosen i Trøndelag. Å ha produksjon basert på fornybare kraftressurser er et viktig kjennetegn for Hydros aluminiumproduksjon i Norge, og et faktum som kunder setter stadig større pris på.