Trenger din bedrift 25 millioner kroner?

De beste av de beste små og mellomstore bedrifter på Haugalandet kan søke om store finansieringsordninger til prosjektutvikling fra EU.

SMB-instrumentet er en relativt ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, kalt Horisont 2020.

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram og som frem til 2020 vil fordele hele 80 milliarder euro til innovative prosjekter over hele verden. Tildelingen via SMB-instrumentet står i 2016 for 350 millioner euro, en pott som årlig vil øke noe frem til 2020.

Jakter aktuelle bedrifter på Haugalandet

– Dette er et fond hvor det er satt av finansielle tildelinger innenfor ganske åpne rammer og satsningsområder. SMB-instrumentet er lagt opp som en slags Champions League-modell, hvor de med de beste prosjektene kan få tildelt veldig mye økonomisk støtte innenfor visse satsningsområder, som for eksempel grønn energi, smart teknologi, bioøkonomi, blå vekst, IKT og helse, forteller Eirik Velle Wegner Lønning, EU-rådgiver i Innovasjon Norge.

– For hvilke typer bedrifter kan dette gjelde?

– Bedriften må ha under 250 ansatte. Eierskapsstrukturen i bedriften spiller også inn, og den skal heller ikke kan ha over 50 millioner euro i turnover eller over 43 millioner euro i balanse. Min jobb er å finne og oppfordre bedrifter med prosjekter som passer tilskuddskriteriene og som har troen på seg selv til å søke. 

Eirik Velle Wegner Lønning og hans kollega i Innovasjon Norge, Kristin Sæverud Eiane.

Eirik Velle Wegner Lønning og hans kollega i Innovasjon Norge, Kristin Sæverud Eiane.

Innovasjon Norge hjelper bedriftene i deres søknadsprosesser.

– Bedriftene kan også spille ball med meg for å få tilbakemeldinger på søknadene sine før de sendes inn, noe som er gratis. I tillegg gir også Norges forskningsråd økonomisk støtte til bedrifter som setter av tid til å utarbeide de aktuelle søknadene.

Arrangerer kurs for skriving av søknad

Nåløyet for å få tildelt tilskudd fra SMB-instrumentet er trangt. Samtidig presisere EU-rådgiveren at flere lokale bedrifter kan være godt egnet for å søke. I den forbindelse vil også Lønning og Innovasjon Norge, i samarbeid med Haugaland Vekst, Næringshagen Rogaland Ressurssenter og Haugesundregionens Næringsforening arrangere søknadsskriverkurs på Haugalandet en gang i juni.

– Dette er et kurs som kan være nyttig for flere lokale bedrifter. Her får man høre mer om tankegangen bak SMB-tilskuddene og se hva som må være med i søknadene og hvor lenge man må vente på tilbakemeldinger etter innsendelse. En søknad kan kanskje ikke være egnet med en gang, men i et lengre perspektiv. For bedriftene og deres prosjekt må ha kommet et visst stykke på vei. En idé holder ikke, man må ha utviklet en nedskalert prototype eller testsystem som virker. SMB-instrumentet er kommersialiseringsbasert og er ment for videreutvikling og oppskalering av et produkt som nesten er klar for markedet og som gjerne ofte allerede er patentert.   

3 tilskuddsfaser

SMB-instrumentet består av tre faser, hvor man må søke for hver og en av dem. Første fase fungerer som en slags markedsavklaring, der 500 000 kr deles ut til å drive markedsanalyse og planlegging av fase 2. De store økonomiske tilskuddene ligger i fase 2, hvor en bedrift alene kan få opptil 25 millioner kroner. Er din bedrift i utviklingsfasen innen et helseprosjekt, kan man få tildelt hele 50 millioner kroner.

– Man må ha fokus på bruker og markedet produktet skal inn på. Utviklingen av produktets teknologi skal selvsagt ligge i bunn, men selve begrunnelsen for hvorfor og hvordan ditt prosjekt og produkt kan løse en av samfunnsutfordringene EU søker etter, er det viktigste. Tjenesten og produktet ditt må være av så god kvalitet at du kan vise effekt.

Les mer om SMB-tilskuddet og de ulike fasene.

I EU-kommisjonens database kan du se de over 2000 prosjektene og bedriftene på verdensbasis som til nå har fått tilskudd i fase 1 og fase 2. Her kan du også søke innen kriterier som land og prosjektkategorier.

– Oversikten er plottet inn på et verdenskart. Her kan du enkelt se om det er gitt tilskudd til prosjekter som ligner på ditt eller om det du sitter på er unikt.

Siden høsten 2015 har 2 bedrifter i Rogaland kommet gjennom første fase. En av dem er lokalisert på Haugalandet. Neste søknadsfrist er 7. september.