Tysvær-ledelsen til Østlandet for å hente inspirasjon

Med fokus på temaene sentrumsutvikling for Aksdal, næringsutvikling og tjenesteutvikling i bagasjen, var Haugaland Vekst i forrige uke med formannskapet og den administrative ledelsen i Tysvær kommune på inspirasjonstur til Østlandet. I byene Drammen, Kongsberg, Skien, Larvik og Notodden fikk de tilreisende et innblikk i hvordan politisk samhandling på tvers av grenser og gode og langsiktige planer kan løfte og forbedre utvikling av et bysentrum og dets tjenester.

Rundreisen startet søndag kveld i Kongsberg, med omvisning av sølvbyens nye kulturhus – Krona. I det omfangsrike bygget, med en totalkostnad på 620 mill. kr, er det lokalisert hele 18 organisasjoner, offentlige etater og kulturelle institusjoner, som blant annet kino, kafé, bibliotek, frivillighetssentral, enkelte avdelinger av Høgskolen i Sørøst-Norge, integreringsseksjonen, Utekontakten og Kongsberg Vitensenter.

Krona Kulturhus på Kongsberg

Krona Kulturhus på Kongsberg

At kulturhuset, som åpnet i fjor, ligger et lite stykke utenfor Kongsberg sentrum, var før byggingen gjenstand for debatt. Flere lokale røster satte spørsmålstegn ved å etablere et såpass viktig og påkostet bygg utenfor sentrumskjernen.

– Kongsberg har med Krona satset på barn, ungdom og kultur på en meget interessant måte. Kulturhuset er bygget for at alle skal kunne ta det i bruk, som for eksempel korps, teatergrupper og byens administrative ledelse, uten at brukerne betaler noe form for leie. Etter å ha blitt vist byggets store hovedsal, ble vi geleidet inn i en mindre sal hvor alt var integrert opp mot en iPad, og hvor det ble arrangert alt fra politiske møter for kommunestyret til ulike aktiviteter for barn og unge. Og avstanden til sentrumskjernen av Kongsberg er det nå få som hefter seg med, forteller Annette Sæther, mulighetsutvikler i Haugaland Vekst.

Et inspirerende bevis
Mandag beveget Sæther og Tysvær-ledelsen seg til Drammen, hvor ordfører Tore Opdal Hansen (H) tok de tilreisende med på byvandring. Hovedtemaet for dagen var «byutvikling».

Insptur TK 2

Tysvær-ledelsen på omvisning i Drammen sentrum.

– I arbeid med by- og sentrumsutvikling, enten det er i Tysvær, Haugesund eller Drammen, dukker det alltid opp en del utfordringer. Ordfører Opdal Hansen tok for seg noen av knutene som næringslivet og politikerne i byen og kommunen sammen måtte løse. Arbeidet med byutviklingen i Drammen har pågått i 15-20 år og byen er nå et synlig og inspirerende bevis på hva samhandling og stødig planlegging kan føre til av store, positive endringer, forteller Sæther.

Delegasjonen fra Tysvær fikk også høre rådmannen i Drammen fortelle om det interkommunale samarbeidet i regionen Buskerudbyen.

Drammen

Drammen sentrum har fått et massivt ansiktsløft med stadig realisering av by- og sentrumsutvikling de siste 15-20 årene. Et eksempel er Drammenselva som er grundig renset slik at den nå innehar badekvalitet.

– Han tok for seg hvilke valg byen og regionen har tatt for å rigge seg for fremtiden. Rådmannen kunne fortelle at de hadde fått til samarbeid og enighet mellom og på tvers av alle de omkringliggende kommunene, hos fylkesmannen og fylkeskommunen med tanke på den gjeldende areal- og transportplanen. Det å høre om deres arbeid var interessant og lærerikt, spesielt med tanke på å etablere attraktive bomiljøer som tar unna store deler av befolkningsveksten.

Larvik med unikt tjenestetilbud
Tirsdag var det Larvik kommune som stod for tur. Her fikk de tilreisende et innblikk i det Sæther betegner som «et unikt» tjenestetilbud.

– Larvik kommune har et arbeid- og aktivitetssenter som er et dagtilbud for alle som av ulike grunner ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. For eksempel sterkt multihandikapede og rusavhengige mennesker har her et miljø å komme til, hvor de arbeider og lager produkter av høy kvalitet, som selges i ordinære butikker. Tilbudet er gjennomsyret av profesjonalitet og grundighet, forteller Sæther.   

Mange av brukerne får en til en-oppfølging. Tilbudet er også rette mot ungdom som dropper ut av skolen. Dagtilbudet i Larvik er blitt såpass populært at nye brukere gjerne må tegne seg opp på ventelister.

– Senteret har også en verkstedhall hvor det utføres bilpleie som en reel tjeneste for byens befolkning. Hver dag kommer brukerne til et trygt og godt miljø, samtidig som de får jobbe. Dette er et brukertilbud hvor mennesker får seg en arbeidskarriere og som de kan benytte seg av helt til de kommer i pensjonistalder.

Døgnåpent bibliotek triplet antall besøkende
Besøket på Østlandet ble avrundet på Notodden, hvor reisefølget besøkte bluesbyens nye kulturhus og hydrogenbedriften NEL.

– I vår egen region arbeides det med energiprosjekter hvor det undersøkes hvilke muligheter som finnes for næringsutvikling knyttet til energibærere som kan brukes under produksjon, som for eksempel hydrogen. I den sammenheng var NEL-besøket veldig interessant. Kan man i forbindelse med byggingen av teknologianlegget til Hydro på Karmøy bygge terminaler hvor det produseres hydrogen som kan benyttes som energikilde? NEL har også ideer om hvordan man i stor skala kan eksportere hydrogen til for eksempel Japan, hvor motorkonsernene Kawasaki og Mitsubishi allerede benytter hydrogen produsert i Norge. Møtet med NEL-ledelsen var til begeistring for Tysværledelsen.

Bok & Blueshuset på Notodden

Bok & Blueshuset på Notodden

Foruten bluesfestivalen, forbinder mange Notodden med industri. Nå har byen fått et splitter nytt kulturhuset med det velklingende navnet Bok & Blueshuset. Betongdekket fra smelteovnshallen på Anlegg 5 ligger nå som et fundament for kulturaktiviteter. Huset rommer blant annet et eget bluesmuseum, kino, bibliotek, musikkstudio, kulturskole og ledelsen i bluesfestivalen.

– Etter at det ble flyttet inn i det nye kulturhuset, har biblioteket triplet sitt besøkstall. Som på Kongsberg, har man lagt tilrette for mer bruk av biblioteket, som også er døgnåpent. Kulturhuset er blitt byens møtested, både for gamle og unge. I fantastiske omgivelser har de også tilrettelagt for utendørskonserter. Huset og dets kultur er et resultat av langsiktig arbeid med gode ideer og planer, forteller Sæther.