Uka som skal løfte regionen

 

Fra lanseringen av programmet tidligere i høst på Grunderloftet

Nyskapingsuka vil i månedsskiftet oktober/november ha fokus på innovasjon, endring og entreprenørskap for og i hele Haugesundregionen. – En kombinasjon av viktig faglig input og inspirasjon til å strekke seg enda litt lengre i hverdagen etterpå sier daglig leder i Fikse Næringsutvikling, Asbjørn Moe.

– Med fall i oljeinntektene og med færre arbeidsplasser i regionen, er vi nødt til å gjøre noe. I tillegg til omstilling, er nyskaping i den sammenheng et godt stikkord. Vi har virkelig tro på at med fokus på dette i en hel uke, hvor alle krefter samles, vil det styrke en kultur i vår region som går ut på at nyskaping er det som skal dra oss fremover, sier nestleder i Haugaland Vekst, Inger K. Haavik.

Haugaland Vekst er hovedarrangør og eier av Nyskapingsuka 2017, som går av stabelen fra 30. oktober til og med 3. november. Organisasjonen, som eies av Haugesundregionens 10 kommuner samt Rogaland Fylkeskommune, har fått med seg en rekke lokale bidragsytere, både som sponsorer og samarbeidspartnere.

Skal påvirke sin egen fremtid

En av bidragsyterne og samarbeidspartnerne er Fikse Næringsutvikling. Under Nyskapingsuka arrangerer interesseorganisasjonen, eid av bedriftene i Etne og Vindafjord, workshopen «Små bedrifter – Store verdier» i Skakkesenteret i Etne.

– Småbedrifter står for en svært stor del av verdiskapingen i regionen, både i form av antall bedrifter, omsetning og arbeidsplasser, men hver for seg blir de ofte små og litt usynlige. På dette arrangementet skal deltakerne være med å påvirke sin egen fremtid, og vi som arrangør skal gå fra dette møtet og vite hva som er viktig for at bedriftene skal lykkes og hva vi og andre kan gjøre for å bidra til dette, sier daglig leder i Fikse, Asbjørn Moe.

– Hvordan kan Nyskapingsuka være med og løfte regionen vår i fremtiden?

– Det er litt vanskelig å si, men man kan snu på det og si at det ville vært sakte avvikling å ikke jobbe med nyskaping.

Arrangementer for alle

Moe sier videre at det er like viktig for folk fra Etne, Vindafjord og ellers i distriktene som alle andre å involvere seg i nyskapingsarbeid.

Det har vi også kultur og historie for å gjøre i næringslivet vårt, men vi har vel gjerne litt høy terskel for bruk av begrep som nyskaping, forskning, innovasjon osv.

Nyskapingsukas målgrupper er studenter, investorer, startups, bedrifter og offentlige virksomheter i hele Haugesundregionen, og vil være en ny arena og møteplass hvor man kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

– I ukas program vil alle i målgruppene finne arrangementer de vil finne interessant, samtidig som deltakerne under og mellom de ulike arrangementene vil møte andre mennesker som også er opptatt av nyskaping, informerer Haavik i Haugaland Vekst.

Jakter morgendagens arbeidsplasser

nyskapingsuka.no finner man både program, påmelding og nyttig informasjon om de mange arrangementer som altså skal styrke og fremme lokal innovasjon og vekst.

 Haavik forteller videre at de er på jakt etter gründere og alle andre som tenker nyskaping.

– Med tanke på etablering av nye bedrifter og nye arbeidsområder i fremtiden, vil gründerskap og nytenkning være svært viktig. Sett fra kommunenes ståsted er nye arbeidsplasser sentralt, og i fortsettelsen kan Nyskapingsuka være et viktig bidrag i denne sammenheng.

Se hele programmet for Nyskapingsuka

 

Moe i Fikse Næringsutvikling tror Nyskapingsuka vil være en motiverende nyetablering.

– Jeg tror det blir en kombinasjon av viktig faglig input og inspirasjon til å strekke seg enda litt lengre i hverdagen etterpå.

Marius Selsø Håkonsen, en av initiativtakerne bak Gründerloftet i Haugesund, er engasjert av Haugaland Vekst som koordinator for Nyskapingsuka. Han håper at lokale virksomheter som snarlig skal lansere eller arrangere relaterte arrangementer, blir en del av den innovative uka.

– Om aktører i regionen planlegger å gjøre noe i løpet av høsten, har vi jo veldig lyst at de skal legge dette nettopp til denne uka. Jo flere aktuelle og relaterte aktører og arrangementer, jo mer fokus vil Nyskapingsuka få.