Med fokus på grønn innovasjon for havnæringene har Katapultsenteret «Sustainable Energy» på Stord fasilitetene og kompetansen som gjør det mulig for gründere å utvikle og teste ut bærekraftige idéene sine.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som skal styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften i forskjellige næringer.

NCE Maritime CleanTech leder nå etableringen av et helt nytt nodebasert katapultsenter på Stord, «Sustainable Energy». Senteret tar utgangspunkt i det grønne skiftet, og fokuserer på ulike typer energisystem som batteri, brenselsceller og hybride systemer til havnæringene og relatert industri. Målet er at AS Norge og norske bedrifter skal ta en internasjonal markedsandel på fornybar maritim energi.

Testmuligheter sikrer rask utvikling

– Samfunnsutviklingen krever raskt utvikling, og hovedformålet med senteret er at idéer skal kunne utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. På senteret vil det være mulig for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere. Denne type testing er vanligvis svært dyrt, men siden vi er støttet av SIVA blir dette nå både tilgjengelig og mulig også for mindre gründere. Hos Katapultsenteret får de tilgang på både fasiliteter og viktig industrikompetanse, forteller Willie Wågen, interimleder for senteret.

Samarbeid med rederiene

De tre rederiene Solstad Offshore, Norled og Knutsen OAS stiller fartøy til disposisjon for senteret.

– Den maritime næringen kan være ganske konservativ, og de krever gode og tydelige bevis på at ting fungerer før de satser. Hvis du arbeider med et nytt produkt, kan du nå fullskalateste det i katapultsenterets fasiliteter, for deretter å prøve det ut i naturlig miljø på levende fartøy. Mens de store bedriftene gjerne er på fornavn med nøkkelpersoner i rederiene, kan det være vanskelig å få tilgang om man er liten. Katapultsenteret gjør dette mye enklere, forklarer Wågen.

Støtte fra statsråden

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har stor tro på satsingen:

– I framtiden trenger vi enda mer verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser fra havet. Norge skal være en ledende havnasjon. Slik vi alltid har vært. Det nye katapultsenteret «Sustainable Energy» på Stord tar oss med inn i fremtiden. Og fremtiden er blå, som havet, sier Røe Isaksen.

Hør mer under Nyskapingsuka

Under den kommende Nyskapingsuka vil Willie Wågen fortelle mer om Katapult-satsingen. Møt opp under Validés «Havbrunch» på LEAP på Oasen fredag 2. november fra 10:00 – 12:00.

Hele programmet for Nyskapingsuka 2018 er tilgjengelig her: https://nyskapingsuka.no/program