Vær med og bygg E39 Rogfast

Mandag 21. august inviterer Karmøy kommune og Haugaland Vekst til informasjonsmøte for leverandører i vår region for å belyse deres muligheter til å medvirke i byggingen av E39 Rogfast – Norges største enkeltstående vei- og tunnelprosjekt i regi av Statens Vegvesen.

23. mai 2017 vedtok Stortinget utbygging og finansiering av prosjektet E39 Rogfast. Finansieringsplanen for prosjektet legger til grunn anleggsstart ved årsskiftet 2017–2018, eventuelt tidlig i 2018, med trafikkåpning i 2025 eller 2026.

Veiprosjektet er anslått å koste rundt 16,8 milliarder kroner og vil innbefatte flere store entrepriser, med gode muligheter for lokale leverandører å medvirke direkte eller indirekte i byggingen.

Store kontrakter

På mandagens møte vil prosjektleder i Statens Vegvesen, Tor Geir Espedal, orientere om prosjektets fremdriftsplan. 

Tor Geir Espedal, prosjektleder E39 Rogfast i Statens Vegvesen. Foto: Undi Torstensen/Statens-Vegvesen

– Hvilke leverandører bør ta turen på møtet?

– Entreprenører og deres underleverandører samt andre som har spørsmål rundt prosjektet. Her er det snakk om store kontrakter. Hovedkontraktene vil mest sannsynlig bli tildelt større nasjonale og internasjonale selskaper, men det er en skog av underleverandører som her kan dra nytte av dem ved å være bidragsytere.

SE VIDEO: Statens Vegvesens animasjonsfilm vedr. byggingen av E39 Rogfast

Espedal vil også informere om hvordan E39 Rogfast konkret skal bygges og når de enkelte kontraktene lyses ut.

– De fleste seriøse aktørene har sine nettverk av kontakter inn mot de store entreprenørene, så sånn sett blir det kanskje ikke så mye nytt i forhold til vei- og tunnel, men det vil bli informert om en del essensielle tidspunkter knyttet til kontraktene.

– Vil sprenge de fleste grenser

Vei- og tunnelprosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast står ferdig, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter sammenlignet med i dag. Dette vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen vår, noe som også styrker viktige næringsklynger.

– I regi av Statens Vegvesen, er dette det største rene vei- og tunnelprosjektet som er bygget i Norge, så prosjektet vil sprenge de fleste grenser, avslutter Espedal. 


Informasjonsmøte vedr. byggingen av E39 Rogfast

Tid: 21. august kl. 14.00 – 15.30

Sted: Radisson Blu Park Hotel, Ystadvegen 1, 5538 Haugesund

Program:

14.00: Velkommen og innledning

14.15: E39 Rogfast – orientering om entrepriser m.m. v/ Tor Geir Espedal, prosjektleder for E39 Rogfast i Statens Vegvesen

15.00: Spørsmål og oppklaringer

15.30: Slutt

Påmeldingsfrist: Fredag 18. august kl. 12.00

Påmelding: Send mail med navn og kontaktinfo til post@h-vekst.no