Vegard Engesli, teamleder Haugaland Kraft

Vegard Engesli 
Arbeider som: teamleder i Haugaland Kraft
Fra: Namsos, utdannet i Bergen, bor i Haugesund

til intervju

Vegard Engesli møtte Haugesundregionen for første gang i 2008. Haugesundregionen arrangerte et av sine utenbysarrangementer i Bergen og hadde møtt opp med et utall bedrifter i ulike bransjer.

– Dette ble mitt første møte med næringslivet i Haugesund. Jeg har en kone fra Haugesund og hadde vært der i forbindelse med ferier, men hadde ingen oversikt over arbeidsmarkedet. Under dette arrangementet kom kona mi, som er jurist, i kontakt med Sjøfartsdirektoratet og ved siden av dem sto Haugaland Kraft, forteller Vegard.

Vegard kom slik i snakk med organisasjonssjefen i Haugaland Kraft, Per Arne Risanger, uten at dette resulterte i noen konkret stilling der og da. Vegard jobbet da i BKK i Bergen og har fagbrev som energimontør.

Kona fikk tilbud om jobb
Sjøfartsdirektoratet på sin side hadde en ledig stilling for hånden som Vegards kone søkte på – og fikk. Da måtte også Vegard kaste seg rundt.

– Sent i 2008 utlyste Haugaland Kraft en stilling på organisasjonsområdet, og jeg søkte – vel vitende om at utdannelsen min ikke var veldig relevant. Før de kunne avsløre om jeg fikk denne, fikk jeg beskjed at de hadde en energimontørstilling jeg kunne få dersom organisasjonsjobben ikke skulle gå i boks. Jeg var sikret jobb, og kona kunne takke ja til tilbudet hun hadde fått, sier Vegard.

Vegard fikk jobben på organisasjonsområdet i Haugaland Kraft, med ansvarsområder for internkompetanse og arbeidsgiverprofilering. I dag er han selv representant for Haugaland Kraft på Haugesundregionens arrangementer.

– For fire år siden gikk jeg over i stilling som avdelingsleder i det som nå er Haugaland Kraft Nett AS. Så det er ingen tvil om at kontakten jeg fikk med Haugaland Kraft gjennom Haugesundregionen var avgjørende for at jeg i dag er i selskapet.

Haugaland Kraft er selv med som en av hovedpartnerne i haugesundregionens arbeid, og personlig er Vegard ikke i tvil om viktigheten bak arbeidet som legges ned i å profilere regionen utenbys.

– Selv om det i dag ikke er like mange ledige stillinger som det var i den tiden jeg først deltok på arrangementet i Bergen, tror og mener jeg at det er viktig at regionen profilerer seg gjennom Haugesundregionen. Dette for å minne eksil haugesundere om hvilket tilbud som venter hjemme, og samtidig vise seg frem for potensielle haugesundere. Dette er et langsiktig arbeid som bør opprettholdes uavhengig av konjunkturer.