Velferdsteknologi, en mulighetsarena 

Fredag 20. mai inviterte Haugaland Vekst både lokalt næringsliv og offentlige aktører til en konstruktiv menings- og erfaringsutveksling rundt temaet velferdsteknologi.

De ti eierkommunene i Haugaland Vekst har gått sammen om prosjektet «Innføring av velferdsteknologi i kommunene». Fredagens samling var en mulighet til å bedre forståelsen av hvilke muligheter og utfordringer som vil gjøre seg gjeldende innen velferdsteknologi og organisering av morgendagens omsorg de kommende årene.

IMG_9700

– Merkelappen «mulighetsarena» gir vi til en type arrangement vi bruker når vi ønsker å få innspill til hvordan vi kan treffe bedre med vårt arbeid. Her spør vi hva vi kan gjøre for å hjelpe de involverte partene, sier Inger Kallevik Håvik i Haugaland Vekst.

Hun er godt fornøyd med fredagens arrangement.

– Vi hadde et godt oppmøte og interessante diskusjoner. Rundt 35 personer tok turen, mange fra næringslivet som var hovedmålgruppen, men også noen fra kommunene samt fra Norwegian Smart Care Cluster, Innovasjon Norge, IPark og FOU miljø.  Det var en god dag, sier Kallevik Håvik.

Prosjektleder Sturle J. Monstad er enig.

– Vi møtte et interessert næringsliv, både etablerte leverandører i feltet og virksomheter som ser nye muligheter. Det mange av næringslivsaktørene ønsker seg er nærmere kontakt med kommunene. De ønsker arrangementer som dette, og det er gledelig når de forskjellige aktørene finner hverandre. For leverandører vil det være aktuelt å samarbeide seg imellom for å vinne anbud, sier Monstad.

Han var blant de som inntok talerstolen under seminaret, i likhet med Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster, Leif Inge Yrke fra Haugaland Kraft, Lillian S. Lien fra Vakt og Alarm AS og Christian Brekke fra Touring Park Terrasse.

Et av temaene som ble diskutert var viktigheten av å finne riktig teknologisk standard når velferdsteknologi skal implementeres i stor skala.

– Helsedirektoratetet arbeider med å gi anbefalinger om teknologiske standarder, noen anbefalinger er gitt, noen venter vi på. Ventingen har gjort at utrulling og implementering har gått saktere enn vi kanskje trodde, fortsetter Monstad. Videre blir det svært viktig å øke kompetansen i helsesektoren for at teknologien skal være en integret del av en kompleks tjeneste.

For velferdsteknologi handler ikke bare om IT og «duppedingsene».

– Velferdsteknologi kan føre til en annen måte å organisere ting på. Vi trenger folk som er i stand til å tenke litt annerledes, og kompetanse innen tjenesteinnovasjon og endringeledelse blir viktig framover, sier Kallevik Håvik.

Hun vil trekke fram Etne-selskapet Vakt og Alarm som et veldig spennende selskap i lokal sammenheng.

– Det er imponerende det Vakt og Alarm holder på med. Et lite selskap i Etne som allerede leverer til over 200 kommuner i Norge. De leter nå etter hvordan de skal bidra i den digitale verden, og har mye erfaring og teknologi med seg inn, noe som bør være et fortrinn, sier Kallevik Håvik.

Daglig leder i Vakt og Alarm AS, Lillian S. Lien, var svært fornøyd med fredagens seminar.

– Slike arenaer er veldig viktige. Vi har levert trygghetsalarmer helt siden vi startet opp i 1990, nå ser vi en voldsom økning i interessen rundt velferdsteknologi. Alle kommunene skal ha det, og vi må følge med. Den digitale overgangen betyr en utvidelse av kapasiteten til produktene vi leverer, og med de nye digitale plattformene kan produktene gjøre mye mer enn de kunne tidligere, sier Lien.