Omsorgssektoren er stadig i endring og trygghetsalarmen har vært en viktig teknologi for mange siden den ble vanlig på 80-tallet.  Det er imidlertid kommet mange nye teknologier som kan gi økt trygghet og mestring i hverdagen.

Ti kommuner i Haugesundregionen har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med.

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.
Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.

Fra kommunene vil både ansatte fra helse, IT og innkjøp delta, mens prosjektleder Sturle J Monstad er ansatt i Haugaland Vekst IKS. Prosjektperioden er på to år, frem til september 2017. 

Med utgangspunkt i nasjonale anbefalinger har Karmøy kommune ledet en prosess der Etne, Sveio, Sauda og Vindafjord kommuner har deltatt i en utlysning. Kontrakten gikk til Telenor Objects og oppstart implementering er planlagt til august/september 2016. Trygghetsalarmer skal digitaliseres og anbudet gir også mulighet for nye teknologiske løsninger for økt trygghet.  En av mulighetene er at varsel om behov for hjelp kan sendes automatisk selv om personen ikke selv kan varsle, for eksempel ved tap av bevissthet eller fall. Trygghetsalarmer med muligheter for sporing kan gi større frihet for mennesker med demens som ønsker å holde seg aktive, samtidig som det kan gi trygghet for pårørende og hjemmetjenesten. 

En annen side av velferdsteknologiprosjektet handler om å stimulere næringsliv i regionen. 20. mai inviteres til en «Mulighetsarena» for næringslivet. Nestleder i Haugaland Vekst, Inger K. Håvik jobber opp mot næringslivet  og det samarbeides nært med Norwegian Smart Care Cluster. Det er ikke bare muligheter for rene teknologibedrifter i feltet, men også kompetanse innen organisasjon og ledelse, opplæring, sosialt entreprenørskap og andre tilstøtende områder for morgendagens omsorg.

Klikk her for mer informasjon om Mulighetsarenaen og påmelding

KS har laget en kort film om muligheter med ny velferdsteknologi. Se den her