På lenkene under finnes mange nyttige dokumenter omkring
velfersteknologi, tjenesteinnovasjon og morgendagens omsorg:

https://ehelse.no/

https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi