Om prosjektet

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.

Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst leder det interkommunale prosjektet om innføring av veldferdsteknologi.

Ti kommuner på Haugalandet har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere.

De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med. Fra kommunene vil både ansatte fra helse, IT og innkjøp delta, mens prosjektlederen er ansatt i Haugaland Vekst IKS.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Prosjektplan