– Ikke vent på veksten. Skap den.

Torsdag 24. november var rundt 150 politikere, næringslivsledere og andre beslutningstakere i regionen samlet i Scandic Maritim Hall under årets Agendakonferanse. Den røde tråden var samhandling – på tvers av kommunegrensene, mellom næringslivsaktører og i næringsklynger.

 Leder i Haugaland Vekst Regionråd og karmøyordfører, Jarle Nilsen, åpnet den tredje Agendakonferansen ved å betegne den som et næringspolitisk verksted for regionen.

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

– Sammen skal vi ta regi på fremtiden. Haugesundregionen skal bli en tyngre vestlandsregion som kan stå opp mot det sentrale Østlandet. Det er vi her som er beslutningstakerne, det er vi som har ansvaret for utviklingen i vår region.

 Nilsen presiserte også at den regionale utviklingsplan som nå er under utarbeidelse, ikke må bli en omkamp etter at kommunesammenslåingene gikk i vasken.

Tilreisende skal ønske å komme tilbake

Videre tok regionrådlederen for seg noe av det pågående arbeidet med å utbedre regionens infrastruktur. Han poengterte også at det er uaktuelt å gi slipp på Helganes.

– Flyplassen er det viktigste prosjekt for attraktiviteten vår og for næringsutviklingen. Vi skal være en god region for alle gjester som er her både på korte og lengre opphold. Vi ønsker at gjestene våre skal trives og helst komme igjen.

Avslutningsvis trakk Nilsen frem arbeidet til Karmsund Havn som noe av det gledeligste som foregår i regionen.

– Det gode arbeidet med Killingøy og Husnes gjør at vi er sterkere enn noen gang tidligere på dette området, og jeg gleder meg til arbeidet som skal gjøres i fortsettelsen. 

 

Gå for mer gass

Dagens møteleder og direktør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen var som normalt i verbal storform og tok et tilbakeblikk på hva som hadde skjedd siden fjorårets Agendakonferanse. Eller rettere sagt, hva som ikke hadde skjedd siden forrige konferanse.  Blant annet mener Simonsen at vi ved å holde oss til 300 kommuner velger å bruke unødvendig mye penger. Han etterlyser

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

også flere nye virksomheter i kjølvannet av nedgangen innen olje- og gassnæringen, og satte pekefingeren på at vi i Norges maritime hovedstad, som så mange andre regioner i Norge, kan bli betraktelig bedre på bruk av miljøvennlig energi, som gass i stedet for diesel og bensin. Og dermed skape også flere arbeidsplasser.

– Og ingen er mer kompetente på gass enn det vi er her i Rogaland.

 – Hva er dere gode på?

Adm.dir. i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen, fortalte deretter blant annet om det pågående arbeidet med regional næringsplan.

– Dette skal bli en verktøykasse for regionen. Ikke bare for kommunene, men også for bedriftene, slik at vi sammen skaper en region med større besøk- og bostedsattraktivitet.

 

Erik W. Jakobsen, partner og styreleder i konsulentselskapet Menon, har 25 års erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder. Hans faglige kjerneområder er blant annet strategisk analyse. Han fortalte at vi måtte finne det vi bør stanse på for å bli en tyngre og mer attraktiv region, uten at han selv satt på svaret.Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

– Dere må finne hvilke konkurranseforutsetninger dere er gode på og samtidig se på hva konkurrentene deres er gode på. Vi er verdens beste nasjon i langrenn, og har samtidig veldig gode fotballspillere. Men de våre spillere møter er bare så veldig mye bedre.  Jakobsen tok også for seg viktigheten av næringsklynger.

– Antall medlemmer er ikke viktig. Men de som er med må ha noe å tilføre resten av klingen som skape gode synergier. Klyngemedlemmer som ikke er relevante, vanner ut og gjør klyngens strategi utydelig. Relasjoner er også viktig. Man må stole på hverandres motiver. De som er med i klyngesamarbeidet har ikke skjulte agendaer. Et klyngesamarbeid krever full åpenhet, sa Jakobsen.

 

Vikingland – enorme synergier

Owe Hagesæther i GCE Subsea trakk også frem klyngesamarbeid som en mulighet til felles positiv utvikling.

– Fellesnevneren er kompetanse. Og med ulik, men god kompetanse, skapes et felles løft.

 

Terje Devold, prosjektleder for Vikingland, la på energisk vis frem store tall og argumenter for hvorfor det er en veldig god idé å bygge Thors Rike i Sveio.skjermbilde-2016-11-25-10-19-59

– Synergiene for hele regionen vil bli enorme. Vikingland gir de som idag bare passerer gjennom regionen en god grunn til å stoppe opp.  skjermbilde-2016-11-25-10-16-09

– Vikinger er en internasjonal merkevare. Resten av verden har benyttet seg av dem, mens vi i vikingenes hjemland, Norge, ikke har klart det. Ikke vent på veksten. Stå opp om morgenen og skap den, oppfordret en entusiastisk Devold.