– Vi vil ha de grønne arbeidsplassene!

Haugaland Næringspark er helt sentral i hvordan attraktiviteten av Haugesundregionen skal sikres for fremtiden. – Både for oss selv og for de som kommer etter oss, mener daglig leder i parken, Tiril Fjeld.

Haugaland Vekst arrangerer i dag den årlige Agendakonferansen for beslutningstakere i hele regionen, både innenfor det private og det offentlige. Målet er å løfte viktige perspektiver for regionen, og sette en felles agenda for fremtiden. Tema for årets konferanse er «Blå vekst – bærekraftig omstilling». Det var under bolken «Energi/industri» at daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, presenterte muligheter i Norges største ferdigregulserte næringspark. Fjeld har knapt hatt seks måneder i lederstolen for Haugaland Næringspark. I løpet av den korte tiden har hun satt i gang store prosesser for regionen.

– Tidligere eiere og ledelse har etterlatt meg et godt utgangspunkt, og i dag har vi hele 5000 dekar med ferdigregulert areal for fremtidens arbeidsplasser. Vi er særlig rigget for energi- og arealkrevende industri, forteller Fjeld fra scenen.

Grunnmuren bygges nå

Hun understreker at parken er et langsiktig arbeid, men at grunnmuren for hva Haugaland Næringspark bygges nå.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

– Urbaniseringen skjer raskt rundt oss og vi må jobbe hardt for å sikre at regionen vår fortsatt er attraktiv i dette bildet, sier Fjeld.

Fjeld trekker også fram samarbeid med akademia som et stikkord her. Hun har selv bakgrunn som daglig leder i teknologiselskapet Atea og understreker viktigheten av et sterkt teknologimiljø på Haugalandet. Gjerne ved at det opprettes egne studieretninger innenfor teknologi.

– Teknologi blir helt vesentlig for å løse enhver utfordring i fremtiden, og vi må passe på at vi har de beste teknologihodene her. Og, at vi har jobber her som er attraktive nok til at disse menneskene velger en fremtid i regionen vår, sier Fjeld.

Hva er næringsparken?

Fjeld presenterer næringsparken som fremtidens område for industrietablering. Hun trekker frem godt samarbeid med eierkommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Vindafjord.

– Vi er så takknemlige for det gode samarbeidet vi har med kommunene som eier oss. Det er helt avgjørende for at vi får tatt ut potensialet vårt. I tillegg har vi en vertskommune som har opprettet fast track for etableringer hos oss, slik at vi sikrer en lettvindt og smidig prosess.

Og Haugaland Næringspark har mye å by på.

– Det at vi er ferdigregulert betyr mye. Vi har havneområde, dypvannskai og gode muligheter for å bygge denne ytterligere ut. Vi har grønne energikilder og enorme muligheter knyttet til dette. Vi har tilgang til naturgass i umiddelbar nærhet og gode muligheter for å få lagt denne inn til parken. Vi tenker også på hydrogen i dette bildet, nevner Fjeld.

– En av de viktigste attributtene våre er i tillegg plasseringen vår. Vi ligger midt i indrefileten av norsk industrieventyr, og plasseringen vår blir bare bedre i takt med at viktige samferdselsprosjekter rundt oss kommer på plass. Ulike etableringer vil kunne representere fantastiske synergieffekter fra hverandre, og vi skal jobbe spesifikt med å tilrettelegge for nettopp sirkulærøkonomi, legger hun til.

Avslutningsvis understreker Fjeld viktigheten av å fremsnakke regionen generelt, og Haugaland Næringspark spesielt.

– Jeg ønsker at alle skal kjenne litt eierskap til dette flotte området. Møter dere næringer eller virksomheter som kunne hatt en rolle i Haugaland Næringspark, fremsnakk oss, sett oss i kontakt! Det er nå fremtiden på Haugalandet bygges.

Se Fjelds presentasjon her:

Mulighetene i Haugaland Næringspark