– Viktig og informativt dialogmøte

– For at aktiviteten vår skal være relevant for det arbeidslivet vi bidrar i, er det viktig med denne type møter. Det bygger faglige nettverk i regionen som gjør oss alle bedre, sier prorektor ved HVL Campus Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt, om Innovasjonsdialogen.

Høgskolen på Vestlandet (HVL), Campus Haugesund, gir som eneste utdanningsinstitusjon i Norge tilbud om utdanning innen brannrelaterte studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. På torsdagens innovasjonsdialog informerte Grimstvedt om HVLs fokus på å ha utdanningstilbud og forskningsprosjekter som er relevante for det regionale næringslivet.

– Hvordan kan HVL og Campus Haugesund posisjonere seg bedre med tanke på brannsikkerhet for risikoutsatt grupper?

– Vi har egne brannlaboratorier og bygger nå brannhall hvor vi kan teste ut løsninger og prototyper sammen med bedrifter. Det samme kan være aktuelt ute hos brukergrupper som for eksempel eldre.

Videreutvikler brannfaget

Prorektor ved HVL, Liv Reidun Grimstvedt. Foto: Terje Rudi

Som utdanningsinstitusjon med flere fagområder har HVL Campus Haugesund mulighet for å gjennomføre prosjekter på tvers av faggrupper, som for eksempel brann- og helsefag. Her har høgskolen også muligheter for at studenter og forskere jobber sammen med bedrifter.

– Vi ser også på mulighetene av å jobbe fram studentbedrifter der studenter kan utarbeide produkter, teste og eventuelt selge i markedet. Forskningsmiljøet vårt vil for ekempel kunne se på prinsipper for branndeteksjon og utvikle kriterier for risiko for utsatte grupper.

Utdanningstilbud knyttet til samfunnssikkerhet 

På denne første innovasjonsdialogen var HVL også representert med innleder og førsteamanuensis Bjarne Christian Hagen. Under sitt innlegg presenterte han HVLs brannsikkerhet- og beredskapsmiljø, samtidig som han kunne fortelle at høgskolefusjonen på Vestlandet blant annet har bidratt til et bredere nettverk av samarbeidspartnere, også for vårt regionale næringsliv.

Hagen tok også for seg HVL Campus Haugesunds kortsiktige tilbud til næringslivet: 1) Studentoppgaver, som for eksempel branntesting. 2) Lab-fasiliteter – hvor HVL får en ny og stor hall på RESQ. 3) Gode veiledere. På lang sikt skal utdanningstilbudet til HVL for brannsikkerhet inkluderer forskning på blant annet samfunnssikkerhet, lærende sikkerhetsorganisasjoner, modellering og deteksjon – hvordan koble flere systemer for å oppdage brann.

Les også: Hvordan drive brannsikring av boliger for utsatte grupper?

I sin presentasjon refererte førsteamanuensisen blant annet til at HVL Campus Haugesund allerede har jobbet med temaer som «Hvordan eldre beveger seg i hjemmene sine» og «Hvordan rullestolbrukere kommer seg ut».

– Viktig med denne typen møter

Prorektor Grimstvedt synes denne første innovasjonsdialogen var et givende arrangement.

– Som utdanningsinstitusjon har vi som oppdrag å gi utdanning, drive forskning og formidle det vi kan slik at vi bidrar til innovasjon og verdiskaping. For at aktiviteten vår skal være relevant for det arbeidslivet vi bidrar i, er det viktig med denne type møter. Det bygger faglige nettverk i regionen som gjør oss alle bedre når vi deler praktisk og teoretisk kunnskap og erfaring.

– Vi fanger opp relevante problemstillinger til forskningsaktivitet og studentenes bachelor- og masteroppgaver, noe som gjøre utdanningene relevante. Samtidig får vi gitt innspill om hvilken aktivitet vi har og hva vi kan bidra med av samarbeid, utdanning og utviklingsprosjekt som også kan gi næringsaktivitet i neste omgang.

Fikk blikket opp samarbeidsmuligheter i Haugesundregionen

Øyvind Meistad, Enovate og Rayvn.

Øyvind Meistad er daglig leder i Enovate og CFO i Rayvn. Han presenterte torsdag blant annet Rayvn – et nettbasert system for håndtering av kriser og uønskede hendelser, og som inkluderer varsling og mobilisering av ulike personer og team, og som dokumenterer kommunikasjon og annen håndtering under selve hendelsen.

Også Meistad betegner innovasjonsdialogen som viktig.

– Det var et informativt og viktig møte som også gjorde at vi i Enovate ble obs på mulighetene for potensielle samarbeid med virksomheter i Haugesundregionen, som for eksempel HVL Campus Haugesund. Vi har tidligere samarbeidet med Høgskolen i Bergen, og har aldri tenkt at et eventuelt samarbeid med høgskoleavdelingen i Haugesund kan være relevant for oss, men det er det så absolutt. Det var også interessant å høre om de ulike løsningene og tjenestene fra Haugaland Kraft, så det ligger definitivt samarbeidsmuligheter for oss i regionen.