GIEK og og Norsk Eksportkreditt slår seg sammen til en ny etat. Nå pågår debatten om lokalisering og Regionrådet på Haugalandet og Haugaland Vekst ønsker å flytte den nye enheten til Haugesund. I en felles høringsuttalelse trekker de frem nærhet til et eksportorientert næringsmiljø som en av flere styrker for en lokalisering i regionen.

Mange av regionens innovative eksportrettede næringsmiljøer og virksomheter er allerede langt inne i den grønne omstillingen. Aibel sitt verft i Haugesund er et eksempel på det.

I uttalelsen står det blant annet at Bærekraftige satsinger som havvind og offshore havbruk kombinert med elektrifiseringskompetanse, kan bli fremtiden for bedrifter som gjennom de siste femti årene har bygget sin solide kompetanse rundt olje og gass. Dette er satsingsområder som i Norge i stor grad konsentreres til bedrifter på aksen mellom Bergen og Stavanger, og disse bedriftene vil ha behov for nærheten til GIEK/Eksportkreditt ift. sine investeringer for å nå det grønne skiftet.”

Adm.dir i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen, er en av dem som mener at et nytt og sammenslått GIEK/Eksportkreditt må lokaliseres nær brukerne, og at det er naturlig å plassere det i Haugesund, Norges maritime hovedstad.

 – GIEK/Eksportkreditt vil ha stor nytteeffekt av å ha et innovativt og eksportorientert næringsmiljø og dens kompetanse i sin umiddelbare nærhet, sier Karlsen som har sammenfattet et høringsnotat på vegne av regionen.

Les daglig leder Sverre Meling i Maritimt Forum sin betraktning om Haugesund som lokasjon for det nye Eksportfinansiering Norge

Regionen ønsker en slik etablering svært velkommen og vil være klar til å tilrettelegge for en suksessfull overflytting og etablering!

Les høringsuttalelsen fra Regionrådet på Haugalandet og Haugaland Vekst i sin helhet her!

Vi trenger statlige arbeidsplasser: Adm.dir i Haugaland Vekst, K.Tormod Karlsen, representerer en av flere aktører som ønsker GIEK/Eksportkreditt til Haugesund.

Les også sak i Haugesunds Avis: Lokale stortingsrepresentanter kjemper om å få 140 statlige arbeidsplasser til Haugesund

Det har blitt bestemt at de to statlige virksomhetene GIEK og Eksportkreditt nå slås sammen til en ny etat kalt Eksportfinansiering Norge.