Vil ikke forlenge avtalen

Direktør for regionale flyplasser i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, gjorde det på et møte med regionrådet til Haugaland Vekst fredag klart at Avinor ikke ønsker å forlenge avtalen som har lagt grunnlag for utenlandstrafikken fra Haugesund lufthavn, Karmøy. Samarbeidsavtalen mellom Avinor og Lufthavnutbygging AS (LUB) går ut i 2018. Den viktigste begrunnelse fra det statlige Avinors side, er at modellen bryter med den driftsmodellen Avinor har for regionale flyplasser.

snekkerbakken

Snekkerbakken betegnet andre modeller for drift av flyplasser som «utrygg grunn», samtidig som det er viktig å sikre statens interesser. Martin Laurhammer i LUB frykter at uviljen fra Avinors side til å se på alternative driftsmodeller, betyr en sterk nedgang i særlig utenlandstrafikken fra 2018. Han frykter at Ryanair forsvinner fra Haugesund lufthavn, og at trafikken går ned med 50-80 prosent. Han minnet regionrådet i Haugaland Vekst om betydningen flyplassen har for næringslivet i regionen og for alle som bor på Haugalandet. – Flyplassen er viktig for å gjøre det attraktivt å bo i regionen, sa han til en lydhør forsamling i Hemmingstad bydelshus.

Flere medlemmer av regionrådet minnet Avinor om at det fra eiers side er et ønske om å prøve ut nye modeller for flyplassdrift. Her ble det blant annet vist til Sundvollen-erklæringen som åpner for at private og andre aktører kan drive flyplass i samarbeid på staten. Haugesunds ordfører Petter Steen jr. oppfordret Haugalandet til å være kreativ innenfor regelverket, og understreket at i denne saken står hele regionen samlet bak kravet om at det må bli en løsning på flyplass-spørsmålet.

Regionrådsleder Aase Simonsen foreslo at møtet med Avinor-ledelsen nå følges opp med etablering av en arbeidsgruppe som tar saken videre, og der arbeidsutvalget og ledelsen i Avinor inngår.

Direktør Snekkerbakken trodde på sin side at det skulle bli mulig å finne en løsning fram mot 2018, men det er helt åpent hva den løsningen vil bestå av. Laurhammer mente at Avinor per i dag ikke har  andre planer for flyplassen på Karmøy enn å drive den etter samme modell som alle andre tilsvarende flyplasser etter 2018.