På bildet er Kjersti Vikse Meland og Annette Fresvik fra NORCE og Oddbjørn Jensen og Tom Ivar Omdahl fra Attrakt.

Forskningsselskapet Norce og Haugesundselskapet Attrakt åpnet Nyskapingsuka mandagmorgen med fulltegnet workshop om utvikling av Haugesund sentrum.

Haugesund sentrum har hatt stor nedgang i handel, som mange andre bysentre, og der kjøpesentre også sliter. Nå er det samlet fokus på hva næringsdrivende i byen og kommunen kan gjøre for å snu utviklingen.

Flere innledere og innspill i workshopen pekte på behov for å samle seg om gode fellestiltak, der en viktig sak er å få gode nettløsninger som bidrar til at handel i butikk og på nett blir tilrettelagt enklest mulig for kundene.

Et annet mulig tiltak kan være det som kalles digitale «pakkeskap», der kunden kan kjøpe en vare når som helst på døgnet, men kan hente varen i etablerte «pakkeskap» på ulike steder i byen.

Engasjementet for byutvikling er stort og det kom opp mange ideer som det skal jobbes videre med. Haugesund kommune bidrar aktivt i arbeidet og har forankret engasjementet i Bystyret.

Norce og Attrakt vil i det videre arbeidet gå grundig inn i noen utvalgte tiltak som de ønsker å realisere. Neste workshop er 30.november der en skal gå videre med de beste innspillene.

Som ordfører Arne Christian Mohn sa; Vi skal få byen til å svinge og blomstre!

Ordfører Arne Christian Mohn stod for en flott åpning av Nyskapingsuka i Bystyresalen. Mohn ga skryt til Haugaland Vekst for koordineringen av årets Nyskapingsuke, som arrangeres for fjerde året på rad. Mohn var også imponert over bredden i programmet for uka, både tematisk og geografisk. Se programmet for resten av uka her!