100 nye år med prosessindustri i Norge – hva må til?

Kåre-Bjarte Bjelland, direktør for strategisk utvikling i Eramet Norway, forteller om omstilling, utvikling og hvorfor Eramet fortsatt har en skinnende lys framtid.  

Først av alt, hva gjør Eramet?  
Eramet leverer  manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden. En svært stor andel av manganlegeringene som produseres, anvendes i fremstillingen av stål og har som formål å øke stålets kvalitet.

Det er ikke så mange som har et forhold til mangan. Mangan ser ut som vanlig stein, med en metallisk overflate, og fremstilles fra manganmalm som vi importerer blant annet fra Eramets egen gruve i Gabon i Vest-Afrika. Vår jobb i Sauda er å gjøre den om til manganlegeringer, forklarer Bjelland.

I 2015 markerte selskapet imponerende 100 år i Sauda. Selskapet har imidlertid vært gjennom mange ombygginger og omstillinger, og driften i dag er noe ganske annet enn den var da selskapet ble etablert.

Vi har vært her i 100 år fordi vi hele tiden utvikler oss. Driveren vår er at vi må. Omstilling har vært tvunget fram av nødvendighet og i har vært nedlagt i avisene mange, mange ganger. Men, vi er her fortsatt og vi har vist mange ganger at vi kan snu oss rundt, sier Bjelland.

Blant omstillingshistoriene hører det med at det i dag kreves færre folk for å drive tre smelteverk, enn det så sent som for 15 år siden gjorde for å drive to. Parallelt har vi oppnådd solide forbedringer på miljøsiden – og ikke minst økt vår andel av raffinerte produkter, noe som gjør at Eramet i dag er verdensledende på dette området.

Utviklingen vår går i bølger og vi blir stadig tvunget til  tenke nytt. Vi har gjort mange radikale omlegginger. På 80- og 90-tallet ble det gjort en stor innsats på kompetansesiden og i dag er de ansatte i stor grad fagarbeidere med relevante utdanninger i alle ledd, sier Bjelland.

Eramet Norway Saudas hovedmarked er den internasjonale stålindustrien, spesielt produsenter i Europa og Nord-Amerika. Den kraftige veksten i Asia, primært drevet av Kina, har dessuten ført til en dobling av verdens stålproduksjon i løpet av de siste 20 årene. Dette har i årene etter 2000 medført en ny vekst i bransjen. 

Jobber for å få ned CO2-utslippene
Eramet har store CO2-utslipp og oppgir dette som et område som arbeides aktivt og kontinuerlig med.

Vi er nok den grønneste aktøren i manganbransjen, mye på grunn av at vi går på vannkraft, men utslippene fra smelteprosessen er der like fullt. Her bruker vi mye ressurser for å finne en bedre løsning. Som Sigmund Lier sa tidligere i dag, hvorfor kan vi ikke bruke denne CO2en til noe nyttig? I fremtiden kan vi ikke gjøre som vi har gjort så langt, hvor vi benytter viktige innsatsfaktorer én gang og så slipper vi det til værs eller til deponering. Vi må bli mye flinkere til å finne nye bruksområder for våre sidestrømmersier Bjelland.

Betyr noe hvor vi er etablert
Målt i antall produserte tonn er prosessanlegget i Sauda det største i Eramet Norway-familien. Eramet Norway Sauda har også den høyeste produksjonen av raffinerte FeMn-legeringer og bruker om lag 60 prosent av manganmalmen i Eramet Norway. Selskapets omdømme i Sauda er også av svært høy betydning.

 Det er viktig for oss at vi alltid har tillit hos alle våre interessenter, og vi er helt avhengige av å spille på lag med samfunnet rundt oss. Vi trenger et robust lokalsamfunn, vi må ha tillit, vi må være ønsket, og de ansatte må være fornøyde med arbeidsplassen sin. Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet og stedet vi er etablert i, sier Bjelland.

Et konkret eksempel er skole- og utdanningssystemet; for oss er Sauda vidaregåande skole «hjørnesteinsbedriften» i Sauda og vår region. Vi er avhengige av at det utdannes flinke og motiverte fagoperatører og ingeniører som kan drifte og utvikle verket videre. Derfor heier vi på Sauda vgs nå som det er fattet vedtak om å etablere et studietilbud innen TAF/YSK i Sauda – og håper og tror dette også kan være et attraktivt studietilbud for hele Haugalandsregionen, og vel så det, avslutter Bjelland.