Fra venstre: Leiv Arne Marhaug, Ole Bernt Thorbjørnsen, André Mundal Haukås, Vegard Thise, Nils Konrad Bua, Marte Eide Klovning, Ingeborg Skjølingstad, Monika Lindanger, Ole Johan Vierdal, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Ole Ueland, Mads Drange, Egil Våge, Sigurd Eikje, Yngve Folven Bergesen, Håvard Handeland, May Britt Jensen, Jostein Førre, Karin Dokken Austvik.

Regionen vår har et unikt politisk samarbeid i Haugalandsrådet. Dette er en felles arena for samhandling, erfaringsutveksling og prosjektutvikling på saksområder som er viktig for hele regionen. Haugaland Vekst er det administrative apparatet som iverksetter dette.

– Hensikten med Haugalandsrådet er å få til et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene!

Organisering

Siden 2014 har Haugalandsrådet (tidligere Regionrådet for Haugalandet) bestått av alle 10 eierkommunene i Haugaland Vekst IKS, i tillegg til Rogaland fylkeskommune. Haugalandsrådet er eneste formelle møteplassen mellom alle de 10 kommunene på øverste ledernivå. Her møtes ordførerne og kommunedirektørene fra kommunene:

Haugesund, Tysvær, Karmøy, Utsira, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda. Til sammen har regionrådet 21 medlemmer. Rådet har seks samlinger i løpet av året – tre om våren og tre om høsten. Haugaland Vekst er sekretariat for Haugalandsrådet og kontaktperson er Sigmund Lier.

Møteaktivitet

Rådet tar opp regionale problemstillinger og samkjører tiltak og aktiviteter til det beste for regionen. Stortingsrepresentanter og andre relevante aktører inviteres også med på møtene. Se hvilke saker det arbeides med for 2024 under dokumenter.

Møteplan 2024:

9.februar, Vindafjord
26.april, Utsira
7.juni, Bokn
13.juni, Haugesund
13.september, Sveio
25.oktober, Haugesund
5.desember, Etne (fellesmøte med Sunnhordlandsrådet IPR)

Kontakt

Regionrådsleder: Leiv Arne Marhaug

Sekretariat: Gunn Evy Auestad og Sigmund Lier

Dokumenter relatert til Haugalandsrådet finner du her: Dokumenter