Kontakt oss

Haugaland Vekst IKS
Karmsundgata 51
5531 Haugesund
Tlf: 52 01 08 00
post@h-vekst.no

 

Regionalt utviklingsarbeid

Haugaland Vekst har fra 2019 oppgaven med å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen.

Fra 2019 har primærkommune nå selv ansvaret for lokalt næringsarbeid i egen kommune, og ved behov så kan den respektive næringsansvarlige kontaktes direkte i den kommunene det gjelder.

For 2019 foreligger følgende handlingsplan på det vi skal fokusere på:  https://haugalandvekst.no/content/uploads/2018/12/SakHandlingsplanforHaugalandVekst20191.pdf

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

K.Tormod Karlsen
Administrerende direktør - leder organisasjonen og har spesielt ansvar for regionalt utviklingsarbeid
Inger Kallevik Håvik
Nestleder og har spesielt ansvar for lokalt næringsarbeid i kommunene. Er primærkontakt for Haugesund.
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Sveio og Utsira. Prosjektleder Byregion-prosjektet
Sturle J. Monstad
Prosjektleder - velferdsteknologi
Rita Leinan
Kontorkonsulent