Ansatte i Haugaland Vekst
Fra venstre: Ingvild Haugen, Sigmund Lier, Rita Leinan, Gunn Evy Auestad, Tora Eide og Karianne Ellefsen. Foto: Haakon Nordvik.

Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune. Vår hovedoppgave er å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. I vårt regionale arbeid skal vi bidra til:

  • økt samhandling
  • attraktivitet
  • verdiskaping

De største verdiene skaper vi sammen

Haugaland Vekst arbeider i hovedsak med prosjekter hvor alle ti eierkommunene er med, og hvor regionens potensial styrkes ved å stå samlet. Målet er å bidra til at ulike aktører kan finne synergier i hverandre og vokse gjennom å dra i samme retning. Vi kaller det mulighetsutvikling.

Vi jobber etter Veikart for Haugalandet 2021-2025, en felles strategi for næringsutvikling. Veikartet er vedtatt av alle eierkommunene og legger føringer for tiltaksplanen som Haugaland Vekst styrer etter.

I Veikartet for Haugalandet 2021-2025 er det definert fire strategiske mulighetsområder for Haugalandet:

  • Grønn energi og industri
  • havnæringene
  • havbruk og landbruk
  • reiseliv og opplevelse

Videre er det definert fem strategiske tiltaksområder det skal jobbes med på regionalt nivå: infrastruktur og areal, kompetanse, nyskaping og internasjonalisering, næringsaktiv offentlig sektor, og samhandling og profilering.

Ønsker du å få et bedre innblikk i hva Haugaland Vekst har arbeidet med de siste årene?