Mange jern i ilden

Haugaland Vekst har mye på agendaen i høst, og arbeider aktivt med en rekke konkret fokusområder for å sikre nødvendig utvikling i regionen. Fra nyttår har alt Haugaland Veksts arbeid hatt regionalt fokus. Hovedoppgaven er å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på̊ områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering. En lang og god prosess […]

Havvind kan gi milliarder

Ny rapport viser at det vil være svært lønnsomt å subsidiere et hjemmemarked for havvind. Dette kan skape verdier for 117 milliarder kroner, og Utsira Nord anbefales for utbygging. Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler Utsira Nord som én av to store […]

Kalender

Om Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler.
Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen.
Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

K.Tormod Karlsen
Mulighetsutvikler og administrerende direktør
Inger Kallevik Håvik
Mulighetsutvikler og nestleder
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler
Sturle J. Monstad
Prosjektleder - velferdsteknologi
Rita Leinan
Kontorkonsulent