Haugaland Vekst

– Vi kobler ressurser sammen

Vi bidrar til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid

K.Tormod
Karlsen

Administrerende direktør

Inger Kallevik
Haavik

Konstituert daglig leder

Vidar
Vorraa

Mulighetsutvikler

Ronny
Sætre

Mulighetsutvikler

Haugaland skole og arbeidsliv

Thomas Vestbø

Mulighetsutvikler

Sarah-Stephanie Skjoldevik

Mulighetsutvikler

Rita
Leinan

Administrasjon

Direktelinker til våre eierkommuner