Fra partner-konferansen

Fredag arrangerte RENergi-programmet sin årlige partnerkonferanse i Haugesund. Hydrogen stod i fokus, i tillegg til behovet for større tanker, tydeligere strategier og mer samarbeid. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn åpnet med å snakke om regionens infrastruktur; hav, industri og energi. Mohn var tydelig på at det er nye energiformer som etterhvert vil overta for olje og gass. […]

Avgjørende for næringslivet

Hvor viktige er oppgradering av E-134 for næringslivet? Og hvordan prioriterer fylkene veien inn mot ny NTP? Vi er produsenter her i vest, produktene må ut til kundene, tiden er knapp, og det samme er marginene. Hege Mokleiv, daglig leder Permanor og nestleder NHO Rogaland, ledet et panel fra næringslivet som tydelig viste hvor stor […]

Om Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler.
Haugaland Vekst har fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for hele regionen, ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Selskapet skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen.
Gjennom den regionale utviklingsplanen (2017-2020) som er vedtatt av alle eierkommunene, utarbeides det årlig en konkret handlingsplan som selskapet styrer etter via prioriterte satsingsområder, prosjekter og tiltak.
Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.
K.Tormod Karlsen
Mulighetsutvikler og administrerende direktør
Inger Kallevik Håvik
Mulighetsutvikler og nestleder
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler
Sturle J. Monstad
Prosjektleder - velferdsteknologi
Rita Leinan
Kontorkonsulent