Personvernerklæringen handler om hvordan Haugaland Vekst samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider eller henvender seg til oss på andre måter (e-post, telefon). Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven).

1.  Behandlingsansvarlig

Haugaland Vekst , ved Administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Behandlingsansvarlig: K. Tormod Karlsen, karlsen@h-vekst.no

2.  Personopplysninger som lagres

Haugaland Vekst lagrer ikke data om deg på våre nettsider.

Dersom du som leverandør eller annen samarbeidspartner/interessent tar kontakt med oss direkte, vil vi kunne samle inn informasjon som du gir oss. Dette for å kunne følge opp din henvendelse. Slik informasjon kan være;

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Fakturanummer
  • Kjøps/leveransehistorikk
  • Kommunikasjonshistorikk mellom deg og oss som e-post og brev

3.  Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt samarbeid med oss.

4.  Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle våre avtalen med deg som samarbeidspartner, leverandør eller interessent. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Vi benytter også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvendelse via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

5.  Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun de personopplysningene du har oppgitt til våre ansatte i forbindelse med din henvendelse.

6.  Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Haugaland Vekst vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7.  Rettigheter og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene Haugaland Vekst har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. Opplysninger vi har blir lagret iht. de lovkrav vi til enhver tid arbeider innunder. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

8.  Informasjonssikkerhet

Vi har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, avsløring eller tilgang.

9.  Analyse og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres nettleseren. Disse benyttes til å samle informasjon om brukerens bevegelser på nett, gjenkjenne returnerende brukere og forbedre brukeropplevelsen. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

Vi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres, slik at opplysningene som samles inn ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson. Anonymiseringen skjer ved at vi fjerner det siste leddet i IP-adressen.

10.  Google Analytics

Vi benytter ikke Google Analytics i dag, men det kan bli aktuelt frem i tid.

Google Analytics samler inn og analyserer opplysninger om bruk av dette nettstedet ved hjelp av analyseverktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å kunne optimalisere og gjøre nettsiden mer brukervennlig. Eksempler på statistikk som samles inn er: hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøk varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere og enheter som benyttes. En samler også inn informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter, men dette kobles ikke til andre opplysninger om bruker som IP adresse.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

11.  Tilgangslogg

Vår webserver logger en anonymisert versjon av din IP-adresse. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent lagres i en anonymisert tilgangslogg, slik at informasjonen ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. Denne informasjonen logges av sikkerhetshensyn og andre driftsmessige forhold. iDrift Web AS er databehandler for denne loggen.

12.  Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

13.  Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på nettsiden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

14.  Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

Haugaland vekst IKS, Øvregaten 126, 5527 Haugesund
E-post: post@h-vekst.no

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter krenkes ved den bruk av personopplysninger som er beskrevet her. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er:

Datatilsynet, Postboks 8177, Dep 0034 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Oppdatert: 16.06.2020