Vi er en del av framtidens energimarked

Styreleder i Lyse, Harald Espedal, viser hvordan selskapet rigger seg for fremtidens energimarked, og hvilken betydning selskapet har for regionen det opererer i. 

Elektrisitet gjør stadig større jafs i den totale energimiksen, både i Norge og i resten av verden. Særlig innen transportsektoren ser vi at elektrisitet tar markedsandeler.

Lyse arbeider løpende med å tilpasse oss framtidens energimarked. Vi har blant annet solgt oss ut av vind, da lønnsomheten her for oss var marginal. Derimot prioriterer vi sol framover, da dette er en svært spennende, fremvoksende teknologi, sier Espedal.

I tillegg ser vi mulighetene solenergi, vindkraft og kabeloverføringer representerer i Europa. Per i dag har vi ikke så stor utvekslingskapasitet med kontinentet og med Storbritannia. Dette ser imidlertid helt annerledes ut i framtiden. Vi vil se mye mer vindmøller, mer kabler og mer sol. Om vi rigger oss godt kan Norge spille en viktig rolle i energimiksen i Europa, sier Espedal.

Oljefondet til kommunene i Sør-Rogaland
Lyse er en svært viktig bidragsyter til nærliggende kommuner i Sør-Rogaland, og Espedal forteller hvordan selskapet fungerer som et slags oljefond for velferdstjenester til egen region.

På samme måte som staten henter ut litt under 3 prosent av den årlige avkastningen i oljefonden til nasjonal velferd, henter kommunene i Sør-Rogaland litt under tre prosent av vår årlige avkastning. Vi er en viktig inntektskilde i regionen og våre eiere har naturlig behov for kapital. Det løser vi blant annet ved at vi sørger for diversifiserte finansieringskilder og en sterk balanse.