Veikonferansen E39 og E134

Vi inviterer til Veikonferansen 2021 for E39 og E134 tirsdag 31. mai 2022 kl. 10.00 – 15.00 i Tysværtunet i Aksdal.

Sammen arbeider vi for å få oppgradert de nasjonale transportkorridorene mellom vest og øst på E-134, og E-39 mellom Bergen og Stavanger. Forbedringer vil gi store nasjonale effekter for næringsutvikling og verdiskaping.

Våre viktigste saker er:

Under Veikonferansen i Tysvær gir adm.dir. i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, status for fremdriften for veiprosjektene på E-134: Seljestad-Røldal-Vågslid, Bakka-Solheim, Husøy og for E-39: Rogfast, Hordfast og strekningen Stord-Bokn.

Sentrale aktører som deltar:

I tillegg blir det innspill og paneldebatter med bl.a. Erling Sande (leder for Samferdselskomiteen på Stortinget, SP), Pål Kårbø (daglig leder E 134 Haukelivegen), Marianne Chesak (Fylkesordfører i Rogaland), Jon Askeland (Fylkesordfører i Vestland), Jone Blikra (Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget), Øyvind Halleraker (daglig leder i Hordfast), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (ordfører i Etne), Odd Harald Hovland (Stortingsrpresentant, AP), Sigmund Lier (ordfører i Tysvær, AP), Eirin Sund (LO Rogaland), Helene Frihammer (regiondirektør NHO), Inge Thorsen (HVL), Tore Gautesen (Karmsund Havn), Tiril Fjeld (Haugaland Næringspark), næringsforeningene fra Haugalandet, Stord, Bergen, Stavanger og Vindafjord/Etne, samt flere næringsaktører.

Med Veikonferansen ønsker Haugaland Vekst sammen med E134 Haukelivegen AS, Hordfast AS, NHO Rogaland, Næringsforeningene på Haugalandet, Bergen- og Stavangeregionen å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til den nødvendige oppgraderingen av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.