E39 og E134: NTP 2022 – 2033 er snart klar – har regjeringen prioritert våre veier?

Vi inviterer til Veikonferansen 2021 for E39 og E134 torsdag 8. april 2021 kl. 13.00 – 15.00. Konferansen er i år digital.

Nasjonal transportplan for 2022 – 2033 blir lagt fram før påske, og Veikonferansen blir i år viktigere enn noen gang. Fokus blir på samspillet mellom våre nasjonale transportkorridorer E39 og E134. Alle gode krefter, næringsliv og offentlig, må bidra fram mot NTP-vedtak før sommeren.

Våre viktigste saker er:

E134:  Vedtak om ny tunnel Seljestad-Røldal
E134:  Transportnæringenes krav om prioritering av Bakka-Solheim 
E39:    Realisering av Hordfast
E39:    Prioritering av strekningen Bokn-Stord

Sentrale aktører som deltar:

  • Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf)
  • Leder i Stortingskomiteen for samferdsel, Helge Orten (H)
  • Nestleder i Stortingskomiteen for samferdsel, Bård Hoksrud (Frp)
  • Stortingsrepresentantene Terje Halleland (Frp), Eigil Knutsen (Ap), Sverre Myrli (Ap), Bengt Fasteraune (Sp) og Solveig Abrahamsen (H)
  • Fylkesordførerne i Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark
  • Hordfast-leder Øyvind Halleraker utfordrer dem som kjemper for E39 – og dem som vedtar NTP
  • E134 Haukelivegen-leder Pål Kårbø, utfordrer dem som kjemper for E134 – og dem som vedtar NTP
  • Hva er fakta om næringstrafikk på de viktigste veiene mellom vest og øst? Lisa Garpe avd.sjef transport, mobilitet fra Rogaland fylkeskommune gir oss de viktigste funnene fra Transportøkonomisk analyse
  • Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet har snakket med engasjerte aktører fra næringslivet i regionen
  • Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd, Tormod Andreassen fra Næringsforeningen i Stavanger, Sigurd Ur fra NHO Rogaland og Helge Gjøsæter fra Leirvik AS

Arrangeres av:

Med Veikonferansen ønsker Haugaland Vekst sammen med E134 Haukelivegen AS, Hordfast AS, NHO Rogaland, Næringsforeningene på Haugalandet, Bergen- og Stavangeregionen å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til den nødvendige oppgraderingen av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.