Sildikon Valley

Sildikon Valley er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter fra Haugesundregionen som ønsker å utfordre de største talentene norske universiteter og høyskoler har å by på.

BAK SILDIKON VALLEY STÅR
Haugesundregionen er et samarbeid mellom en rekke partnere i både privat og offentlig sektor. Vi jobber for å styrke vår evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft og innbyggere. Dette gjøres blant annet ved å skape møteplasser mellom studenter, de med arbeidserfaring og næringslivet.
Haugaland Vekst er regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesund-regionen. Haugaland Vekst er eid av 10 lokale kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

Mer informasjon om sommerjobbene i Sildikon Valley 2022 på sildikonvalley.no

Finn ut mer