Sildikon Valley

Sildikon Valley er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter på Haugalandet som ønsker å utfordre de største talentene norske universiteter og høyskoler har å by på.

Mer informasjon om sommerjobbene i Sildikon Valley 2024 finner du på sildikonvalley.no.

AKTØRENE BAK SILDIKON VALLEY:
Haugesundregionen er et samarbeid mellom en rekke partnere i både privat og offentlig sektor. Vi jobber for å styrke regionens evne til å beholde og tiltrekke oss arbeidskraft og innbyggere. Dette gjøres blant annet ved å skape møteplasser mellom studenter, de med arbeidserfaring og næringslivet.

Haugaland Vekst er regionens mulighetsutvikler. Vi arbeider med regional næringsutvikling, med fokus på muligheter som bidrar til grønn verdiskaping og arbeidsplassvekst på Haugalandet. Haugaland Vekst er eid av 10 lokale kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

Finn ut mer