Yrkesmessen

13. og 14. september 2022

Et steg nærmere drømmen!

Årets viktigste møte mellom elever og næringsliv. På Yrkesmessen får ca. 2500 elever muligheten til å møte ca 60 utstillerbedrifter fra hele Haugesundregionen. Yrkesmessen ønsker å vise elevene bredden i vårt lokale næringsliv, og har samlet utstillerne fra 10 ulike bransjeverdener. 

Dette er en mulighet til å bli bedre kjent med næringslivet og ­arbeidsmulighetene her i Haugesundregionen samtidig som elevene også får god ­informasjon om de ulike utdanningsprogrammene.

Det er kommunene i Haugesundregionen som eier yrkesmessen gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA). Messen arrangeres i tett samarbeid med de private opplæringskontorene på Haugalandet, Karrieresenteret, HVL og rådgiverne i ungdomsskolen og i den videregående skolen.

Yrkesmessen ble arrangert 13. og 14. september 2022.

Finn ut mer